Geometrie 2. ročník

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geometrie 2. ročník by Mind Map: Geometrie 2. ročník

1. rýsovací pomůcky

1.1. příprava

1.2. druhy

1.2.1. tužka

1.2.2. pravítko

2. základní pojmy

2.1. bod

2.2. přímka

2.3. úsečka

2.3.1. délka úsečky

2.4. čára

2.4.1. lomená

2.4.2. křivá

3. geometrická tělesa

3.1. krychle

3.2. koule

3.3. kvádr

3.4. válec

4. činnosti

4.1. rýsování

4.1.1. přímka

4.1.2. úsečka

4.1.3. lomená čára

4.2. seznámení s tělesy

4.3. porovnávání úseček

4.3.1. délka úsečky

4.3.2. úsečky podle délky