Kimyanın Temel Kanunları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kimyanın Temel Kanunları by Mind Map: Kimyanın Temel Kanunları

1. Kimyanın Temel Kanunları

1.1. Kütlenin Korunumu Kanunu

1.2. Sabit Oranlar Kanunu

1.3. Katılı Oranlar Kanunu

2. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler Nedir ?

2.1. Kimyasal Tepkime Ve Kimyasal Denklemler

2.2. Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirmesi

2.3. Kimyasal Tepkime Türleri

2.4. Kimyasal Tepkime Hesaplamaları

3. Mol Kavramı

3.1. Mol Nedir ?

3.2. Bağıl Atom Kütlesi

3.3. İzotop Ve Ortalama Atom Kütlesi

3.4. Mol Hesaplamaları