MEDIA BUKAN CETAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MEDIA BUKAN CETAK by Mind Map: MEDIA BUKAN CETAK

1. Bahan Jenis Perkakasan: 1- Hardware i. Kamera filem 35mm ii. Kamera video iii. Perakam audio iv. Radio v. Televisyen

2. 2- Software i. Filem ii. Transperansi iii. Kaset audio iv. Slaid v. Perisian komputer

3. Media Tayang Bahan yang memerlukan projektor untuk menayangkan imej, gambar, fakta dan teks untuk ditonton. Projektor bagi bahan seperti berikut berbeza antara satu dengan yang lain. Ada yang memerlukan OHP, filem ptojektor, LCD, slaid projektor dan mikro filem.

3.1. Jenis Media Tayang i. Filem ii. Transperansi iii. Slaid iv. Multimedia v. Video

4. Kumpulan bahan pengajaran yang kedua adalah bahan yang berbentuk bukan bercetak yang boleh diklasifikasikan pada jenis perkakasan (hardware) dan jenis perisian (software) dan bahan kos rendah dan papan peragaan

5. Bahan Kos Rendah Bahan kos rendah boleh dikategorikan kepada bahan 2 dimensi (2D) dan bahan 3 dimensi (3D).

5.1. Bahan 2D terdiri daripada bahan seperti carta, bahan bercetak,graf, lukisan, fotograf, poster, kartun,brosur dan akhbaryang guru boleh gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

5.2. Bahan 3D adalah bahan sebenar (realia) ataupun bahan buatan manusia yang menyerupai bahan sebenar.