TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ by Mind Map: TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

1.1. A-SÖZLÜ DÖNEM

1.2. B-YAZILI DÖNEM

2. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

2.1. A-TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI

2.2. B-SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

2.3. C-FECR-İ ATİ EDEBİYATI

2.4. D-MİLLİ EDEBİYAT

2.5. E-CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

3. İSLAMİ DÖNEM TÜRK EDEBİYATI

3.1. A-DİVAN EDEBİYATI

3.2. B-HALK EDEBİYATI

3.2.1. -ANONİM HALK EDEBİYATI

3.2.2. -DİNİ TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI

3.2.3. -AŞIK EDEBİYATI