Kế hoạch học tập Trường đại học bách khoa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch học tập Trường đại học bách khoa by Mind Map: Kế hoạch học tập  Trường đại học bách khoa

1. New Topic

2. New Topic

3. Năm 1

3.1. Học thêm Tiếng Anh

3.1.1. Tìm trung tâm (BK English)

3.1.2. Nghe, xem nội dung có Tiếng Anh

3.1.3. Hỏi thầy cô, anh chị khóa trên, xin tài liệu

3.2. Điểm TBTL > 7.5

3.2.1. Đi học đầy đủ

3.2.2. Học nhóm với bạn bè

3.2.3. Thời gian tự học cố định (20h-22h)

3.2.4. Xin tài liệu từ các anh chị

3.3. Thêm chứng chỉ Tiếng Anh (Toeic 450)

3.4. Tham gia CLB thể thao

3.4.1. Bóng rổ

3.4.2. Bóng đá

3.5. New Topic

4. New Topic

5. New Topic