Saf (Öz) Şiir Anlayışına Bağlı Olanlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Saf (Öz) Şiir Anlayışına Bağlı Olanlar by Mind Map: Saf (Öz) Şiir Anlayışına Bağlı Olanlar

1. Başlangıç

1.1. Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar

2. Ahmet Haşim

2.1. Önemli Temsilcisi

3. Ölçü

3.1. Hece

3.2. Serbest

4. Sembolizm

5. Şiir Uzak Olmalıdır

5.1. Politika

5.2. İdeoloji

6. Şiir

6.1. Estetik Kaygı

6.2. Biçim Mükemmelliği

6.3. Dilin Kullanımı Önemli

7. "Sanat için sanat"

8. Yahya Kemal

8.1. Önemli Temsilcisi