KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR by Mind Map: KİMYANIN TEMEL  KANUNLARI VE KİMYASAL  HESAPLAMALAR

1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

1.1. Kütlenin Korunma Kanunu

1.2. Sabit Oranlar Kanunu

1.3. Katlı oranlar kanunu

2. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER NEDİR

2.1. Kimyasal Tepkime ve Kimyasal ve Denklemler

2.2. Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi

2.3. Kimyasal Tepkime Türleri

2.4. Kimyasal Tepkime Hesaplamalar

3. MOL KAVRAMI

3.1. Mol Nedir

3.2. Bağıl Atom Kütlesi

3.3. İzotop ve Ortalama Atom Kütlesi

3.4. Mol Hesaplamaları