ZIT ANLAMLI KELİMELER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZIT ANLAMLI KELİMELER by Mind Map: ZIT ANLAMLI KELİMELER

1. Birbirine karşıt anlamları karşılayan kelimeler

1.1. İHTİYAR

1.2. GENÇ

1.3. DOĞRU

1.4. YANLIŞ

1.5. CİMRİ

1.6. CÖMERT

1.7. AK

1.8. KARA

2. Olumlu-olumsuz biçimleri zıt anlamlı değildir.

2.1. ÇEKMEK

2.2. ÇEKMEMEK

3. Zıt anlamlı kelimelerin kazanımları

3.1. Akıcı okumaya katkı sağlar.

3.2. Kendini daha rahat ve doğru ifade edebilir hale gelme.

3.3. Anadil gelişimine katkı sağlar.

3.4. Sosyal yaşamda özgüven gelişimine katkı sağlar.

3.5. Kelime dağarcığı genişler.