KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR by Mind Map: KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

1. •KİMYANIN TEMEL KANUNLARI

1.1. 1)KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

1.2. 2)SABİT ORANLAR KANUNU

1.3. 3)KATLI ORANLAR KANUNU

2. •MOL KAVRAMI

2.1. MOL NEDİR?

2.2. BAĞIL ATOM KÜTLESİ

2.3. İZOTOP VE ORTALAMA ATOM KÜTLESİ

2.4. MOL HESAPLAMALARI

3. •KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER

3.1. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER NEDİR?

3.2. KİMYASAL TEPKİME VE DENKLEMLERİN DENKLEŞTİRİLMESİ

3.3. KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

3.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR