🎓Kế hoạch tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa (ĐTBTL ≥ 7,5) 🎓

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
🎓Kế hoạch tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa (ĐTBTL ≥ 7,5) 🎓 by Mind Map: 🎓Kế hoạch tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa (ĐTBTL ≥ 7,5) 🎓

1. Mục Tiêu Học Tập

1.1. Qua các môn với đtb ≥ 7,5

1.1.1. Cần cù cày bừa

1.1.1.1. Tự Học

1.1.1.2. Học Nhóm

1.1.1.3. Đi Học Chăm Chỉ

2. Kỹ Năng Mềm

2.1. Thuyết Trình

2.2. Giao Tiếp 🙋‍♂️

2.3. Kỹ Năng Giải Quyết Tình Huống

2.4. Quản Lí Thời Gian Hiệu Quả 🕐

3. Giải Trí

3.1. Du Lịch✈️

3.2. Chơi Game🎮

3.3. Xem Phim🖥️

3.4. Đọc Sách 📖📚

4. Học Tiếng Anh

4.1. Cố Gắng Năm Nhất 600 Toeic

4.2. Khi Tốt Nghiệp Có Bằng ilets

5. Động Lực

5.1. Khi Tốt Nghiệp

5.1.1. Có Việc Làm Ổn Định

5.1.2. Kiếm Được Tiền💵💸

5.1.3. Có Người Yêu 👩‍❤️‍💋‍👨

6. Tích Lũy Ngày Công Tác Xã Hội

6.1. Tham Gia Các Hoạt Động Công Tác Xã Hội ≥15 ngày

7. Rèn Luyện Sức Khỏe

7.1. Tập Thể Dục Thường Xuyên 🙆‍♂️

7.2. Chơi Các Môn Thể Thao🎾🏀

7.3. Ngồi Thiền

8. Cao Hữu Tuấn MSSV: 2014935