Resimli Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü. (Illustrated Dictionary Of Antonyms) Ocak Ayı Çalışma Takvimi

Ocak Ayı Çalışma Takvimi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Resimli Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü. (Illustrated Dictionary Of Antonyms) Ocak Ayı Çalışma Takvimi by Mind Map: Resimli Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü. (Illustrated Dictionary Of Antonyms) Ocak Ayı Çalışma Takvimi

1. 1-7 Ocak: "Altın Yumurtlayan Tavuk" masalının okunması, zıt anlamlı sözcüklerin bulunması, zıt anlamlı sözcüklerin sözlük anlamının bulunması, zıt anlamlı sözcüklerin resminin çizilmesi

2. 8-9 Ocak:Zıt Anlamlı Kelimelerle Çengel Bulmaca Hazırlanması

3. 10-12 Ocak:Zıt Anlamlı Kelimelerle Adam Asmaca Oyunu Hazırlanması

4. 13-14 Ocak:Zıt Anlamlı Kelimelerle Resimli Bulmaca Hazırlanması

5. 15-17 Ocak: Zıt Anlamlı Kelimelerle Eşleştirme Oyunu Hazırlanması

6. 18-20 Ocak: Kelime Kelimelerle Kelime Yığını Bulmacası Hazırlanması

7. 21-22 Ocak: Değerlendirme Çalışması "Kelime Bulutu" Hazırlanması

8. 22 Ocak: Şubat Ayında Çalışılacak Jean de La Fontaine Masalının Seçimi

9. 1-8 Ocak: Velilerimizin Güvenli İnternet Kullanımıyla İlgili Bilgilendirilmesi

10. 9-15 Ocak: Proje Bilgilendirme Panoları

11. 16-22 Ocak: Çocukların Medya Okuryazarlığı Hakkında Bilgilendirilmesi ve Medya Okuryazarlığı İle İlgili Kodlama Yapılması