Тератологи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тератологи by Mind Map: Тератологи

1. Тератоген- Мутацигүй төрөлхийн гажиг

1.1. ГЕН, ХРОМСОМД мутаци үүсгэхгүйгээр ТХГ үүсэх

2. Мутаген- удамшлын материалын гэмтэл

2.1. ТХГ үүсэхдээ удамшлын материал ДНХ, ГЕН, ХРОМСОМД өөрчлөлт орох

3. ТХГ-н гажигийн шалтгаан, эмгэг жам

3.1. гадаад шалтгаан

3.1.1. Физикийн хүчин зүйл

3.1.1.1. Цацраг туях, Гамма туяа, рентген туяа,

3.1.2. Механик хүчин нөлөө

3.1.2.1. Дарагдах цохигдох г.м

3.1.3. Химийн хүчин зүйл

3.1.3.1. хорт бодисын нөлөө, Хүнд металын давс, г.м

3.1.4. Хорт зуршил

3.1.4.1. Архи, тамхи, мансууруулах бодис

3.1.5. Биологийн хүчин зүйл

3.1.5.1. ТORH

3.2. дотоод шалтгаан

3.2.1. Мутаци

3.2.1.1. Эр бэлгийн эсийн хөгширөл

3.2.1.2. Эм бэлгийн эсийн хөгширөл

3.2.2. Дотоод шүүрлийн эмгэг, бодисын солилцооны өөрчлөлт,Метаболитууд

3.2.2.1. Жирэмсэн үед янз бүрийн дааврууд өөрчлөгдөх

3.2.3. Эцэг эхийн нас

3.2.3.1. Хромсомын гурвал

3.2.3.2. Уруул тагнайн сэтэрхий, Ахондроплази,

3.2.4. Төрөл ойртох

4. ТХГ-н оношлогоо, эмчилгээ

4.1. Нуклеотидын дараалал, FISH арга, Биохимийн арга, Иммунологийн арга, тодорхойлох шинжилгээ

4.2. Хэт авиан оношлогоо Амниоцентез Хорионы биопси Кордоцентез Circulating fetal DNA Karyotyping

5. ТХГ-н үүсэх механизм

6. ТХГ-н урьдчилан сэргийлэлт, эмнэлзүй

6.1. Удам зүйн зөвөлгөө авах

6.2. жирэмсэн үед эмчийн хяналтанд тогтмол орох

6.3. Фолийн хүчил болон бусад витаминийг эмчийн заавраар хэрэглэх

6.4. Гэр бүл төлөвлөлт

6.5. байгал орчин (жишээ нь агаарын бохирдол )

6.6. Мутаген тератоген нөлөөг шалган хянах, эрүүл ахуйн дэг тогтоох

6.7. Хүн амын генетик бүтцийн тандалт судалгаа хийх