VYŠETRENIA - KREHKÉ TRÁVENIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VYŠETRENIA - KREHKÉ TRÁVENIE by Mind Map: VYŠETRENIA  -   KREHKÉ TRÁVENIE

1. ZÁKLADNÉ

1.1. anamnéza, rozhovor

1.2. fyzikálne vyšetrenie

1.3. krvné testy

1.3.1. Krvný obraz+ diferenciál

1.3.2. FW sedimentácia, CRP

1.3.3. základný rozbor: glukoza, kreatinín, pečeňové testy: AST,ALT, GMT, ALP, minerálny: Na-sodík K.draslík, Cl.chloridy, Ca- kalcium

1.3.4. protilátky IgG,IgA, IgE

1.4. vyšetrenie stolice

1.4.1. kutivácia

1.4.2. skryté krvácanie

1.4.3. parazity

1.4.4. prítomnosť HP

2. ŠPECIÁLNE

2.1. krvné testy

2.1.1. HIT

2.1.1.1. DAO hladina, DAO funkcia

2.1.2. celiakia

2.1.2.1. protilátky transglutaminaza, gliadin,

2.1.3. IgG protilátky proti strave

2.1.3.1. IgG kravské mlieko,

2.1.3.2. IgG Sacharomyces cerevisae- kvasnice

2.1.3.3. IgG sója

2.1.3.4. iné IgG protilátky proti strave

2.1.3.4.1. komerčné testy

2.1.4. protilátky candica albigans IgG, IgA

2.1.5. živiny

2.1.5.1. železo+ zásobné železo feritín

2.1.5.2. vitamíny: B12, kys.listová, vitamin D,

2.1.6. serologia na HP

2.1.7. genetické vyšetrenie

2.1.7.1. celiakia HLA DQ2,DQ8

2.1.7.2. laktózová intolerancia

2.1.7.3. intolerancia fruktózy

2.2. stolica

2.2.1. kalprotektín

2.2.2. vyšetrenie funcie pancreasu: zvyšky bielkovín, tukov, pancreaticka elastaza v stolici

2.2.3. antigén candida albigans v stolici

2.3. dychové testy

2.3.1. laktózová intolerancia

2.3.2. SIBO

2.3.3. HP

2.4. sonografia brucha

2.5. endoskopia

2.5.1. gastroskopia

2.5.2. kolonoskopia

2.6. iné zobrazovacie vyšetrenia: CT, MRI, PET,...

3. vyšetrenia

3.1. označene vyšetrenia sú veľmi vhodné