Thiết kế và sáng tạo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiết kế và sáng tạo by Mind Map: Thiết kế và sáng tạo

1. Do it yourself là một thuật ngữ dùng để mô tả xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia

2. Không gian có tính đến những tầm nhìn này được gọi là không gian đổi mới. Những không gian đổi mới này là biểu hiện vật chất của sự thịnh vượng về kinh tế, nhân khẩu học và văn hóa

3. Không gian/Trung tâm sáng chế là gì?

4. Tên tiếng Anh của không gian/trung tâm sáng chế?

4.1. Maker Innovation Space

5. Người sáng chế là gì?

6. STEM viết tắt từ những từ nào?

6.1. STEAM là từ viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật), và Maths (Toán học) hoặc Mathematics (Toán học ứng dụng).

7. STEM là gì?

7.1. STEM - Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science, Technology, Engineering và Mathematics

8. Viết tắt của DIY là gì?

9. Prototype là gì?

9.1. Prototype là một framework javascript, được xây dựng với mục địch giúp cho việc phát triển các ứng dựng web dễ dàng hơn, Với các component rất dễ sử dụng cho việc phát triển theo hướng đối tượng, lớp và thư viện Ajax, nó đã nhanh chóng được các lập trình viên web lựa chọn cho các ứng dụng của mình ở khắp mọi nơi.

10. Liệt kê một số trang thiết bị, dụng cụ có thể có trong không gian sáng chế.

11. Học sinh có thể rèn luyện gì khi tham gia vào không gian sáng chế?