Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Запуск by Mind Map: Запуск

1. Коперайтинг

1.1. Презентация

1.1.1. Өзіме

1.1.2. Өнімге

1.2. ЦА

1.2.1. Ерекшелігі

1.2.2. Шешім қабылдауына әсер етуші фактор

1.2.3. Қажеттілігі/Боль

1.3. ОФФЕР

1.3.1. 1.ЦА-

1.3.2. 2.ЦА-

1.3.3. 3.ЦА

1.3.4. 4.ЦА-

2. Жинақтау