DoPay RoadPlan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DoPay RoadPlan by Mind Map: DoPay RoadPlan

1. PHASE 1

1.1. Vytvoření Business case

1.2. Analýza současného stavu plateb

1.2.1. HomeCredit payment logic analysis

1.2.2. Analyza prace s cislem karty (Paylight, CSOB one click)

1.3. Vytvoření PHP knihovny pro platební metody - konstanty

1.4. Kostry pro jednotlivé Microservices

1.4.1. Vytvoření testovacího prostředí

1.5. Vytvoření DoPay MegaAdmin DB

1.6. Vytvoření jednotné billing method repository pro všechny Paymenty

1.6.1. Vytvoření / Napojení DoPay služeb na PFC

1.6.2. Reimplementace a Napojení Dopay služeb na DB platby

1.6.3. Napojení billing method repository - část PayLight, PFC

1.6.4. Přesun DB Platebních metod do DoPay

1.6.4.1. Dobírka

1.6.4.2. Faktura

1.6.4.3. Dárkové kupóny

1.6.4.4. Převodem

1.7. Current most used Cart related Payments logic / flow Analysis

1.8. Separace Payment Consumerů z monolitu

1.9. PHASE 2

1.9.1. Refactoring PayLightu / Kostra pro Installments - Data pro splátkovou kalkulačku

1.9.2. Refactoring PayLightu - Payments - Řeší pouze inicializaci plateb (notifikaci poskytovatele a vrácení url na bránu)

1.9.3. Refactoring PayLightu / Kostra pro Availability service - Řeší pouze dostupnost platebních metod (pro košík, prod detail)

1.9.4. Vytvořit CardProvider Service

1.9.5. Napojení Paylightí ČSOB do Monolithu/Shoppy

1.9.6. Přesuny jednotlivých plateb pod Paylight

1.9.6.1. přesun Cetelem pod Paylight

1.9.6.2. Přesun PayU pod Paylight

1.9.6.3. Přesun ČSOB pod Paylight

1.9.6.4. Přesun One-click ČSOB pod paylight

1.9.7. PHASE 3

1.9.7.1. !! DONE !!

1.9.7.2. Přesun PFC Platebních metod pod PayLight

1.9.7.2.1. Mallpay

1.9.7.2.2. HomeCredit

1.9.7.3. Separace Confirmationu z monolitu