Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat by Mind Map: Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat

1. Ecosistem

1.1. Biotop

1.1.1. Factori geologici

1.1.1.1. Sol

1.1.1.2. Roci

1.1.2. Factori geografici

1.1.2.1. Poziție geografică pe glob

1.1.2.2. Altitudine

1.1.3. Factori mecanici

1.1.3.1. Mișcări ale aerului

1.1.3.2. Mișcări ale solului

1.1.4. Factori fizici

1.1.4.1. Lumină

1.1.4.2. Temperatură

1.1.4.3. Umiditate

1.1.5. Factori mecanici

1.1.5.1. Concentrația oxigenului și a dioxidului de carbon din aer

1.1.5.2. Salinitatea

1.2. Biocenoză

1.2.1. Populații de organisme

1.2.1.1. 5 regnuri

1.2.1.1.1. Regnul Monera (bacterii)

1.2.1.1.2. Regnul Protista (eucariote)

1.2.1.1.3. Regnul Fungi (ciuperci)

1.2.1.1.4. Regnul Plantae (plante)

1.2.1.1.5. Regnul Animalia (animale)

1.3. Clasificarea ecosistemelor

1.3.1. După modul de formare

1.3.1.1. Naturale

1.3.1.1.1. Păduri

1.3.1.1.2. Deșerturi

1.3.1.1.3. Stepă

1.3.1.1.4. Savană

1.3.1.1.5. Câmpii

1.3.1.2. Artificiale (antropice)

1.3.1.2.1. Acvariu

1.3.1.2.2. Seră

1.3.1.2.3. Iaz

1.3.2. După localizare

1.3.2.1. Terestre

1.3.2.1.1. Câmpii

1.3.2.1.2. Păduri

1.3.2.1.3. Pășuni

1.3.2.2. Acvatice

1.3.2.2.1. Terestre (ape curgătoare)

1.3.2.2.2. Ape stătătoare

1.3.2.3. Subterane

1.3.2.3.1. Peșteri

1.3.2.3.2. Mine

1.3.2.3.3. Sol

2. Factori de mediu și variația lor

2.1. Factori fără viață - abiotici

2.1.1. Elemente geografice

2.1.1.1. Solul

2.1.1.2. Rocile

2.1.1.3. Altitudinea

2.1.1.4. Vântul

2.1.1.5. Curenții de aer

2.1.1.6. Mareele

2.1.1.7. Cutremurele

2.1.1.8. Alunecările de teren

2.1.2. Elemente chimice

2.1.2.1. Apa

2.1.2.2. Oxigenul

2.1.3. Elemente fizice

2.1.3.1. Temperatura

2.1.3.2. Lumina

2.1.4. Prezintă variații

2.1.4.1. Periodice

2.1.4.1.1. Alternanța zi-noapte

2.1.4.1.2. Alternanța anotimpurilor

2.1.4.2. Neperiodice

2.1.4.2.1. Uraganele

2.1.4.2.2. Cutremurele

2.1.4.2.3. Alunecările de teren

2.1.4.2.4. Inundațiile

2.2. Factori cu viață

2.2.1. Biocenoze

3. Specii reprezentative

3.1. Adaptări la mediul de viață

3.2. Relații între viețuitoare

3.2.1. Hrănire

3.2.2. Reproducere

3.2.3. Apărare

3.3. Mediul acvatic

3.3.1. Râu de munte

3.3.1.1. Animale

3.3.1.1.1. Viermi

3.3.1.1.2. Moluște

3.3.1.1.3. Păstrăvi

3.3.1.2. Plante

3.3.1.2.1. Mușchiul de apă, fixat de bolovani

3.3.2. Lac

3.3.2.1. Plante

3.3.2.1.1. Plutitoare (nufărul)

3.3.2.1.2. Scufundate (ciuma-apei)

3.3.2.1.3. Alge verzi (mătasea-broaștei)

3.3.2.2. Animale

3.3.2.2.1. Pești (ex: crap)

3.3.2.2.2. Reptile

3.3.2.2.3. Amfibieni

4. Locul omului și impactul său asupra mediului

4.1. Îngrijirea plantelor cultivate

4.2. Îngrijirea animalelor domestice și de companie

4.3. Prevenirea unor infestări/infectări cu paraziți din mediul apropiat

4.4. Prevenirea degradării mediului