AutomaticInvoiceManagement

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AutomaticInvoiceManagement by Mind Map: AutomaticInvoiceManagement

1. Lotta

1.1. en eller flera följesedel = match annars manuell

1.2. radtillägg och faktura tillägg för inköpsfakturor

1.3. totalruta

1.4. periodisering som i mrlow. nu-datum + månader

1.5. attestant-grupp

1.6. alerts + avancerade alerts-regler

1.7. toleransnivåer för automatisk justering i fakturarad och hela fakturan

1.8. flagga för betalning

1.9. Företag

1.10. Fakturatabell med historik och logg

2. Ankomstregistrering

2.1. Mellanlagring & felantering

2.2. Readsoft

2.2.1. XML

2.2.2. Databasconnection

2.3. WM-data skanningcentral

2.4. AIF

2.5. c#-service för inläsning av filer till WS

2.6. Manuell registrering

3. Attestering

3.1. Radattestering

3.2. Attestering per faktura matchning

3.3. Attestera hela fakturan

4. Sharepoint

4.1. Mina fakturor

4.1.1. Lista

4.1.2. Enkel statistik

4.2. Fakturahantering

4.2.1. Fakturabild

4.2.2. Kontering/Matchning

4.2.3. Fakturahuvud

4.3. Central administration

4.3.1. Alla fakturor

4.3.2. Diagram

4.3.3. Statistik

5. Flöden

5.1. Kontering

5.1.1. Man kan bara välja godkända alternativ

5.1.2. Direkt validering

5.2. Matchning

5.2.1. Automatiskt matchning

5.2.2. Lista möjliga alternativ ifall flera inköp passar

5.3. Attesteringsflöde

5.3.1. Charlotte - Basware, Raindance

5.3.2. Lotta - Medius

5.3.3. Regelverk i Axapta

5.4. Periodisering

5.5. Differenshantering - kolla ahus

6. Martin

6.1. Flöden

6.1.1. friflöde

6.1.2. fast flöde - egen del + send till nästa i flödet.

6.1.3. side step (cc.) = viewer

6.1.4. informativ

6.1.5. autoflow - till första mottagare, som skickar vidare

6.2. Skanning

6.2.1. WM-data skanning

6.2.1.1. Yvonne

6.2.1.2. postöppning, skanning, tolknoing

6.2.1.3. Tiff bilder + fil

6.2.1.4. akriverar orginal fakturan

6.2.2. skanning + stansning

6.3. Bifoga fil

6.3.1. sekretess på bilagor

6.3.2. kommentarer

6.4. Attestering

6.4.1. Mail notifier

6.4.1.1. systeminställd ett perdag eller direkt

6.4.1.2. Länk till systemet

6.4.1.3. Påminnelses via mail. vid sista grad, skicka till annan person

6.4.2. Ersättare med datum

6.4.2.1. som out-of-office i outlook

6.4.3. Adminlista för reskontra för att se alla fakturor i flöde

6.4.4. statusflagga HOLD + kommentar (bevakning)

6.4.5. Konteringsförslag, Konteringsmallar

6.4.5.1. lista som möste hämtas från reskontram

6.4.5.2. kopplad till leverantör?

6.5. Färg och symboler för status, förfallodag mm

6.6. Eftersnack

6.6.1. grupphantering för favoriter?

6.6.2. mallar i senare skede

6.6.3. favoriter

6.6.4. Ett konto/leverantör

6.6.5. Lägg till bolag i fakturainfo

6.6.6. Boka faktura exkl. moms

6.6.7. Bort med moms på omkostn.fk.

6.6.8. fakturahuvud - fakturabelopp + nettobelopp

6.6.9. utanordna = klar för betalning

6.6.9.1. konfigurerbar

6.6.9.2. sista attestant kan vara utanordnare

6.6.10. Retur

6.6.10.1. till person

6.6.10.2. senaste

6.6.10.3. reskontra

6.6.11. Förkontering i ekonomiavdelning

6.6.12. seriell endast ( i denna version)

6.6.13. Loggtabell

6.6.14. vikarierande attestant, i fall cirkulation = ekonomi

6.6.15. Matching mot kontrakt

7. Att göra

7.1. Johnny

7.1.1. Svefaktura

7.1.2. Query - alternativ få record från AX som kör en query

7.1.3. småsaker

7.1.3.1. kontrollera moms

7.1.3.2. favourites per företag

7.1.3.3. dimension hantering?

7.1.3.4. Best practice kod-kontroll(kompilera utan fel)

7.1.3.5. configkey, securitykey

7.1.3.6. Utanordning layout

7.1.3.6.1. separat sida för utanordnade fakturor

7.1.3.6.2. bättre filter?

7.1.3.6.3. status betald?

7.1.3.6.4. visa inte betalda fakturor

7.1.3.7. Kör SPlist uppdatering från AX och inte från SP (status, currentapprover)

7.1.3.8. kontosaldo leverantörsskuld personlig bild dimensions hierarki

7.1.4. Test skanner på VPC

7.2. Jonas

7.2.1. Manual

7.3. Glenn

7.3.1. record level security

7.3.2. Labelhantering

7.4. senare

7.4.1. alertbatch/bevakningsalarm

7.4.2. Installationspacket (Windows Installer)

8. Plannering

8.1. Plannering Sharepoint EFH-Portal Vecka:Dag Dagsarbete 39:1 Svefaktura 39:2 Dimensionshierarki mot konto + Moms med Jonas 40:1 Record level security 40:2 Smågrejer för omkostnadsfaktura + demoinstallation & installtionsmanual 40:3 Speca anskaffning + detaljplannering 41:1 Layout för anskaffning i SP 41:2 Matcha faktura mot inköp 41:3 Automatisk matchning mot inköp 42:1 Smågrejer för anskaffning 42:2 Test + förbättringar 42:3 Förbättringar 43:1 Speca kundfakturor + layout i SP 43:2 Funktionaliteter + svefaktura + Parametersättningar 43:3 Testa + förbättringar

9. Notes

9.1. VendDefaultAccounts(.lev .levgrupp .ledgeraccounttype= Redocisning

9.2. Ledgerjournaltrans.checkdimensions

9.3. curcredit minus

9.4. Dimension::buildSelectableServer

9.5. Gap55 Projekt

10. ISV Test

10.1. test process

10.1.1. • Providing the software with installation instructions for the test vendor to install • Sending a virtual server image of a working configuration of the product to the test vendor • Using an interactive Live Meeting session to provide access to a working configuration of the product

10.1.2. • Pre-qualification is required. You are responsible for making certain that your solution and organization meet the requirements for submitting and maintaining a Microsoft Dynamics-based solution. • You must submit a number of documents as part of the test. These are identified in the appropriate test modules, as well as in a summary checklist. See the Documentation Requirements section of this document. • You must upload documents and your solution to the test vendor’s servers for testing. If your setup is complex, you must be prepared to use Microsoft Live Meeting to demonstrate the solution to the test vendor.

10.2. Requirements

10.2.1. Documentation

10.2.1.1. product documentation

10.2.1.2. business functionality with key usage scenarios

10.2.1.3. description of development lifecycle

10.2.1.4. copy of ISV agreements with customers

10.2.1.5. bugg tracking system

10.2.1.6. ISV design and development process

10.2.1.7. description of any best practice deviations

10.2.1.8. partner-facing implementation guide

10.2.1.9. training log to show staff meeting trust worthy computing

10.2.1.10. list of all registry settings generated during installation

10.2.1.11. list of all components used by the application

10.2.1.12. sample data for testing

10.2.1.13. description of backup and restore procedures

10.2.1.14. developers guide of how to extend application

10.2.1.15. description of support and escalation process

10.2.1.16. update process for updates and hot fixes

10.2.2. retest documentation

10.2.2.1. product documentation

10.2.2.2. description of changes of components and objects

10.2.2.3. description of changes on data model

10.2.2.4. upgrade scripts

10.2.2.5. What's new

10.2.3. None X++

10.2.3.1. must past FxCop - http://www.gotdotnet.com/team/fxcop/

10.2.3.2. Signed DLL

10.2.4. X++

10.2.4.1. No Best practice errors

10.2.4.2. About Window (Logica etc.)

10.2.4.3. no hard coded language dependent string

10.2.5. Follow Microsoft architecture

10.2.5.1. https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/axapta/Documentation/

10.2.6. More documentation

10.2.6.1. Assistance and documentation requirements

10.2.6.2. AX Help style guidelines

10.2.6.2.1. and navigation strucure

10.2.6.3. extensibility and customization requirements

10.2.6.4. upgrade and maintenance

10.2.6.5. sustainability

10.2.7. Setup

10.2.7.1. correctly register DLL

10.2.7.1.1. For information on requirements for how to build DLLs, see: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms694470.aspxv For information on how to register Dll files see: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms859484.aspx

10.2.7.2. must verify that correct versions are installed

10.2.7.3. verify that all compnents are installed

10.2.7.4. configuration settings

10.2.7.5. include demo data