Thanh Ngân_2013848 Điểm TB>=7.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thanh Ngân_2013848 Điểm TB>=7.5 by Mind Map: Thanh Ngân_2013848 Điểm TB>=7.5

1. Sinh hoạt thường ngày

1.1. Get up: 6:00 AM

1.2. PHẢI ăn sáng

1.3. Dành ra 30p mỗi ngày đọc sách

1.4. Dành ra 45p mỗi ngày học tiếng anh

1.5. Gọi về gia đình cứ cách 3 ngày

1.6. Go to bed: 10:30 PM

2. Điều kiện TIÊN QUYẾT

2.1. Có bằng và nộp bằng TOEIC 700+ vào cuối năm 2 hoặc đầu năm 3

2.2. Tích 15 ngày CTXH trước năm 3

2.3. Hoàn thành cả 3 GDTC đúng hạn

2.4. Tích đủ hoặc lớn hơn yêu cầu tín chỉ đăng kí môn cho kì kế tiếp

3. Rèn luyện🌤

3.1. Khả năng giao tiếp

3.2. Kỹ năng thuyết trình

3.3. Quản lý thời gian

3.4. Khả năng tự học

4. Học tập

4.1. Mở rộng mối quan hệ với các anh chị để học hỏi

4.2. Mở rộng mối quan hệ với bạn bè để cùng phát triển