KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ

Kurtuluş savaşı cepheleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELERİ by Mind Map: KURTULUŞ SAVAŞI  CEPHELERİ

1. DOĞU CEPHESİ

1.1. Ermeniler ile savaştık.

1.1.1. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa da Doğu Cephesi Komutanlığına atandı. Türk ordusunun elde ettiği başarılar karşısında Ermeniler barış istedi. Kars dahil Türk toprakları kurtarıldı. GÜMRÜ Antlaşması imzalandı. (3 Aralık 1920)

1.1.1.1. Ermeniler işgal ettikleri işlemlerle çekilecekti. Kars ve çevresi TBMM hükümetine bırakıldı. Doğu Cephesi kapandı. Ermenistan'ın sınırda asker ve silah bulundurması yasaklandı. Buradaki birliklerin büyük bir bölümü Batı Cephesi'ne kaydırıldı.

1.1.1.1.1. İlk askeri ve siyasi başarıdır. TBMM'yi ve Misak-ı Milliyi ilk tanıyan devlet Ermenistandır.

2. GÜNEY CEPHESİ

2.1. FANSIZ VE ERMENİLER İLE SAVAŞTIK.

2.2. KUVVAYI MİLLİYE BİRLİKLERİ İLE MÜCADELE ETTİK.

2.2.1. Urfa Antep Maraş ve Hatay çevresini kapsar. Sakarya Savaşı sonrasında Ankara antlaşması ile kapanmıştır.

3. BATI CEPHESİ

3.1. I. İNÖNÜ MUHAREBESİ

3.1.1. Türk ordusunun Çerkez Ethem Ayaklanması ile uğraşmak istenmesi, Eskişehir'in ele geçirilip ulaşımının denetim altına alınmak istenmesi, Ankara'ya kadar ilerleyip TBMM'yi dağıtmak amacıyla açıldı. Zaferin kazanılması yeni Türk devletinin iç durumunu güçlendirdi.

3.1.2. TBMM’nin moralinin ve otoritesinin artmasını sağladı.

3.1.3. Türk ulusunun azmini ve kurtuluş umudunu güçlendirdi.

3.1.3.1. Moskova Anlaşması, İstiklal marşının kabulü, Londra konferansı, Afganistan dostluk anlaşması, Teşkilatı esasiye kanunun kabulü.

3.2. II. İNÖNÜ MUHAREBESİ

3.2.1. Londra Konferansı'ndan sonuç alamayan İtilaf Resim, Sevr Antlaşması'nı zoruyla kabul ettirmek için Yunan ordusunu bir kez daha harekete geçirdiler. Yunanlılar ise 1. İnönü Savaşı'ndaki yenilginin yaralarını sarmak hem de Türk ordusuna toparlanma fırsatı vermeden bir kez daha saldırarak Ankara'ya ulaşmak istiyorlardı. Eskişehir'i ve Kütahya'yı alıp Ankara'yı üzerine yazmak ve TBMM ordusunu yok etmek istiyorlardı.

3.2.1.1. İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu karşısında bir kez daha galip geldi.

3.2.1.2. TBMM’nin morali daha da yükselirken ulusal mücadelenin kazanılması yolunda inancı da güçlenmiştir.

3.2.1.3. İtalyanlar, Anadolu’dan çekilme kararı almışlardır. (5 Temmuz 1921)

3.2.1.4. TBMM Hükümeti’nin otoritesi artmıştır.

3.2.1.5. Halkın orduya olan güveni pekişti.

3.3. KÜTAHAYA - EŞKİŞEHİR MUHAREBELERİ

3.3.1. Yunanistan'ın, II. İnönü Savaşı'nın yorgunluğu içinde olan Türk ordusunun toparlanmasına vermeden saldırıya geçmesi. Yunanistan İnönü'den Afyon'a kadar geniş bir saha üzerinde saldırıya geçmiştir. M. Kemal, İsmet Paşa'ya, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesini söylemiştir. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanların eline geçmiştir.

3.3.1.1. Afyon, Kütahya, Eskişehir gibi önemli merkezler Yunanların eline geçti. Kazanılan başarıların yarattığı iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı.

3.3.1.2. TBMM’nin, bir önlem olmak üzere Kayseri’ye taşınması önerildi. Ancak Meclis öneriyi reddetti.

3.3.1.3. TBMM’deki Mustafa Kemal’e muhalif olanlar yenilgiden onu sorumlu göstermeye çalıştılar

3.4. MARİF KONGRESİ

3.4.1. Kütahya - Eskişehir muharebeleri devam ederken toplanmıştır. Eğitimin önemi vurgulanmaktadır.

3.5. Başkomutanlık yetkisi

3.5.1. TBMM, M. Kemal'e üç ay yazarken Başkomutanlık yetkisini veren kanunu kabul günü (5 Ağustos 1921). M. Kemal, yasama ve yürütme yetkisini kullanmaya başladı. M. Kemal, İstiklal Mahkemeleri'nin yerine bağlanmasıyla yargı gücü de kullanmıştır. Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik görevinden istifa eden M. Kemal, milli irade ile başkomutan olmuştur. 20 Temmuz 1922'de Başkomutanlık Kanunu sınırsız uzatılmış, M. Kemal'in Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar kanun, geçerliliğini sürdürdü.

3.5.1.1. Tekalifi Milliye Emirleri

3.5.1.1.1. Ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için M. Kemal Başkomutanlık yetkisini kullanarak, “Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlanmıştır.

3.6. Sakarya Muharebesi

3.6.1. TBMM 19 Eylül 1921’de kabul ettiği bir kanunla M. Kemal Paşa’ya “Gazilik” ünvanı ve “Mareşallik rütbesi verdi.

3.6.2. 1683’te II. Viyana Kuşatması’ndan bu yana başlayan geri çekilme süreci bu savaşla son buldu.

3.6.3. Yunanlıların “Megalo İdea” projesi iflas etti.

3.6.4. Sevr Antlaşması’nın uygulanma şansı kalmadı.

3.6.5. Bu savaşın sağladığı avantajlar Sovyet Cumhuriyetleri ile (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan) Kars; Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı.

3.6.6. Hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır. O satıh tüm vatandır.

3.7. Başkomutanlık Meydan Muharebesi

3.7.1. Mustafa Kemal yönetmiştir. Yunan ordusu sahil şehirlerine çekilmesi ile sonuçlanmıştır.

3.7.2. Ödular ilk hedefiniz Akdenizdir! İleri!