OYUN VE ÇOCUKTA İLGİLER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OYUN VE ÇOCUKTA İLGİLER by Mind Map: OYUN VE ÇOCUKTA İLGİLER

1. Oyun oynamak tüm çocuklar için ortak bir eylem olurken, oynanan oyunlar çok çeşitli özelliklere sahip ve benzersizdir.

2. Oyunun Bedensel Değeri: Kas sistemini geliştirir. Biriken enerjiyi boşaltır.

3. Oyunun İyi Edicilik Niteliği: Günlük hayatta alınan uyaranların oluşturduğu gerginliği alır. Başka bireyler ile oyun oynayan çocuk sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme konusunda sayısız beceriler kazanır.Oyun aynı zamanda çocuklara sevinç, üzüntü, kızgınlık, kırgınlık, şefkat, şaşkınlık gibi pek çok farklı duyguyu deneyimleyebilmeleri ve bu duyguları isimlendirebilmeleri için ortam sağlar.

4. Oyunun Eğitimsel Değeri: Çeşitli malzemelerle oynanan oyunlarda çocuk renk, boyut ve objelerin anlamlarını kavrar. İçinde bulunan yaşamı kavramaya yardımcı olur. Oyun eğitimde hem bir amaç hem de araç olabilir.

4.1. Oyun oynayan çocuk problem durumları ile karşılaşır, problemleri çözmek için çözüm yolları geliştirir.

4.2. Oyun yoluyla çocuklar hem kendi başlarına hem de yetişkinlerin uygun desteği ile öğrenebilirler.

5. Oyunun Toplumsal ve Ahlaki Değeri: 'Ben' ve 'başkası kavramlarının bilincine varır.

6. Oyunun Özellikleri

6.1. Gönüllülük esasına dayalıdır. Çocuk gönüllü bir şekilde oyuna katılır/oynar.

6.2. İçten güdümlüdür. Çocuk içten bir motivasyonla oynar.

6.3. Sonuç değil süreç odaklıdır.

6.4. Hayal gücü ile sürdürüldüğünden mecazi durumlar ve doğaçlamalar barındırır.

6.5. Çocuklara özgürce seçim yapma şansı verir.

6.6. Oyun ve oyuncaklar çocuğun yaş ve cinsiyetine göre farklılık gösterir.

7. Oyuncaklar

7.1. Çocuğun hareketlerine düzen getirir.

7.2. Çocukların doğal yeteneklerini geliştirir. Hayal gücünü ve yaratıcı yetenekleri geliştirir.

7.3. Çocukta seçme ve değerlendirme duygusunu geliştirir, kendi kendine karar verebilmesine hazırlar.

7.4. Farklı yaş ve zihin düzeyindeki tüm çocuklar için gereklidir.

8. Vygotsky'e göre oyun, anlam çıkarma ve öğrenmeye yönlendirmedir. Oyunun haz verici yönü olduğu kadar, kuralcı yanı da vardır. Mevcut durum kısıtlamalarından kurtulmak için bir aktivite gösterimidir.

9. Piaget'e göre oyun, başlıca var olan şemaya yeni deneyimler eklemektir. Egoyu bütünüyle tatmin eder. Oyun düzenleme değil, özümsemedir.

10. Beyza Karacasulu/ Çocuk Psikolojisi A