Карта модуля 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Карта модуля 2 by Mind Map: Карта модуля 2

1. Путівник по модулю

1.1. Цілі модуля

1.2. Презентація модуля

1.3. Методичні рекомендації до модуля

1.4. Форум

2. Модуль 2

2.1. Тема 5. Постмодерністська література.

2.1.1. Практичне заняття 5

2.1.2. Література до ПЗ 5

2.1.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 5

2.2. Тема 6. Китайська література кінця 20-го початку 21-го ст.

2.2.1. Лекція 2

2.2.2. Література до теми

2.2.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми

2.3. Тема 7. Творчість Цань Сюе

2.3.1. Практичне заняття 7

2.3.2. Література до ПЗ 7

2.3.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 7

2.4. Тема 8. Історія та сучасність у творчості Муракамі Харукі

2.4.1. Практичне заняття 8

2.4.2. Література до ПЗ 8

2.4.3. Електронні посилання на допоміжні ресурси до теми 8

2.5. Модульний контроль 2

2.5.1. Методичні рекомендації

2.5.2. Контрольні запитання до самоперевірки

2.5.3. МКР 2