Vé xem phim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vé xem phim by Mind Map: Vé xem phim

1. Nội dung Tư vấn

1.1. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

1.1.1. CS kiểm tra thông tin Khách hàng thực hiện giao dịch mua vé xem phim qua website/app đối tác hay thanh toán qua ứng dụng MoMo

1.1.1.1. Trường hợp Khách hàng mua vé xem phim qua website/app đối tác

1.1.1.1.1. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra + Email đăng ký tài khoản trên hệ thống đối tác + Website/ Ứng Dụng đối tác

1.1.1.2. Trường hợp Khách hàng mua vé xem phim qua ứng dụng MoMo

1.1.1.2.1. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra + Thông báo trong ứng dụng MoMo + Lịch sử giao dịch + Mục Quản lý vé và thẻ

1.2. KH hủy vé theo yêu cầu cá nhân

1.2.1. CS từ chối Khách hàng theo quy định của rạp và phản hồi theo template mẫu

1.2.1.1. Đóng case

1.3. Hướng dẫn sử dụng và kiểm tra thông tin sản phẩm/ dịch vụ

1.3.1. CS phản hồi theo template mẫu dựa theo thắc mắc của Khách hàng

1.3.1.1. Đóng case

1.4. Hướng dẫn thanh toán sản phẩm/dịch vụ

1.4.1. CS phản hồi theo template mẫu dựa theo thắc mắc của Khách hàng

1.4.1.1. Đóng case

1.5. Kiểm tra trạng thái giao dịch

1.5.1. CS kiểm tra TID mà Khách hàng cung cấp

1.5.1.1. CS phản hồi theo template mẫu

1.5.1.1.1. Đóng case

2. Form thông tin gửi đối tác

2.1. -TID (thời gian thực hiện) -Xuất chiếu -Tên phim -Tên rạp/địa chỉ rạp -Tên nhân viên rạp (nếu có) -Thời gian đến rạp (nếu có)

2.1.1. Nội dung Xử lý

2.1.1.1. Giao dịch chờ xử lý

2.1.1.1.1. CGV

2.1.1.1.2. Galaxy Cinema

2.1.1.1.3. BHD

2.1.1.1.4. Lotte Cinema

2.1.1.1.5. DCines

2.1.1.1.6. CineStar

2.1.1.1.7. Mega CS

2.1.1.2. Giao dịch thành công, Ví MoMo bị trừ tiền, không nhận được sản phẩm/dịch vụ

2.1.1.2.1. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.2. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.3. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.4. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.5. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.6. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.2.7. Hướng dẫn Khách hàng kiểm tra mã vé xem phim

2.1.1.3. Rạp hủy vé

2.1.1.3.1. Kiểm tra thời gian Khách hàng mua vé

2.1.1.4. Rạp đóng cửa

2.1.1.4.1. CS kiểm tra thông tin địa chỉ Rạp, tên phim, suất chiếu, ngày chiếu của Khách hàng

2.1.1.5. Lỗi Products: Thông tin vé thực tế KH nhận được khác thông tin hiển thị trên ứng dụng MoMo

2.1.1.5.1. CS kiểm tra thông tin hiển thị trên App và thông tin Khách hàng đặt vé (tên phim, suất chiết, ngày chiếu, địa chỉ rạp)