I. MURAT DÖNEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I. MURAT DÖNEMİ by Mind Map: I. MURAT DÖNEMİ

1. Edirne'nin Fethi

1.1. Nedenleri

1.1.1. Edirne, Avrupa'ya açılan bir kapıydı.

1.1.2. Gaza ve cihat politikası

1.2. Sonuçları

1.2.1. Sazlıdere Savaşı ile Edirne, Gümülcine ve Filibe Bizans'ın elinden alınmıştır.

1.2.1.1. Bunun sonucunda Bizans'ın Haçlılardan yardım alması engellenmiştir.

2. Sırpsındığı Savaşı (I. Çirmen Savaşı)

2.1. Osmanlı ve Haçlılar arasında yapılan ilk savaştır.

2.2. Nedenleri

2.2.1. Osmanlı'nın Edirne, Gümülcine ve Filibe'yi alması Haçlılara rahatsızlık vermişti.

2.3. Sonuçları

2.3.1. Haçlılar büyük bir mağlubiyete uğramıştır.

2.3.2. Batı Trakya ve Edirne'nin güvenliği sağlanmıştır.

2.3.3. Balkan fetihleri hızlanmıştır.

3. Çirmen Savaşı (II. Çirmen Savaşı)

3.1. Sırplar ve Osmanlı arasında gerçekleştirilmiştir.

3.2. Nedenleri

3.2.1. Osmanlı'dan Sırpsındığı Savaşı'nın intikamını almak.

3.3. Sonuçları

3.3.1. Sırplar mağlup olmuşlardır.

3.3.2. Sırplar, Osmanlı'ya vergi ödemeye başlamışlardır.

4. I. Kosova Savaşı

4.1. Ploşnik Bozgunu'nun ardından cesaretlenen Haçlılar, Osmanlı'ya savaş açmıştır.

4.2. Osmanlı ordusu, ilk defa bu savaşta top kullanmıştır.

4.3. Nedenleri

4.3.1. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak.

4.4. Sonuçları

4.4.1. Osmanlı Devleti, Haçlıları mağlubiyete uğratmıştır.

4.4.2. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerleyişi hızlanmıştır.

4.4.3. I. Murat, savaş alanını dolaşırken yaralı bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir.

5. 'Balkan Fatihi' olarak da tanınır.

6. Ploşnik Bozgunu

6.1. Sırp ve Bosna Krallıkları tarafından Osmanlı keşif kollarının pusuya düşürülmesiyle başlamıştır.

6.2. Nedenleri

6.2.1. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak.

6.3. Sonuçları

6.3.1. Osmanlı bir yenilgiye uğramıştır.

6.3.2. Haçlılar, Osmanlı'nın yenilgisinden cesaretlenmiştir.