Τα Μέρη του Υπολογιστή

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Τα Μέρη του Υπολογιστή by Mind Map: Τα Μέρη του Υπολογιστή

1. Επεξεργαστής

1.1. Ελεγκτές

1.1.1. chipsets

1.1.1.1. Δίαυλοι

2. Μνήμη

2.1. Κύρια Μνήμη(RAM)

2.1.1. Κρυφή Μνήμη(Cache)

3. Μονάδες Εισόδου

3.1. Πληκτρολόγιο

3.1.1. Ποντίκι

3.1.1.1. Σαρωτής

4. Μονάδες εξόδου

4.1. Μodem

4.1.1. Κάρτα ήχου

4.1.1.1. Κάρτα γραφικών

5. Οδηγός Συσκευών

5.1. Έυκαμπτος Δίσκος

5.1.1. Σκληρός Δίσκος

5.1.1.1. Οπτικός Δίσκος