Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Genetika by Mind Map: Genetika

1. Geni infektivnih čestica

2. U citoplazmi papučice

2.1. Čestice kappa, Mu čestice i sigma-virus

3. Hemofilija

3.1. Žene nose gen

3.1.1. Rijetko oboljuju

3.2. X^b uzrok je bolesti

3.3. Nemogućnost normalnog zgrušavanja krvi

4. Nasljeđivanje po Mendelu

4.1. Čista linija

4.1.1. Ponavljanje iste karakteristike kod potomaka

4.2. Dominantno i recesivno svojstvo

4.3. Monohibridno križanje

4.3.1. Praćenje jednog svohstva

4.3.2. Omjer 3:1

4.4. Aleli

4.4.1. Na oba homologna kromosoma

4.4.2. Homozigot

4.4.2.1. Isti aleli

4.4.2.1.1. AA ili aa

4.4.3. Heterozigot

4.4.3.1. Različiti aleli

4.4.3.1.1. Aa ili aA

4.5. Lokus

4.5.1. Položaj gena na kromosomu

4.6. Mendelovi zakoni

4.6.1. 1. Zakon o jednoličnosti generacije F1

4.6.1.1. Križanje homozigotnih roditelja

4.6.1.1.1. Međusobno jednaki potomci

4.6.2. 2. Zakon segregacije u generaciji F2

4.6.2.1. Konstantni omjeri

4.6.2.1.1. Jedna biljka-AA

4.6.2.1.2. Druga biljka-aa

4.6.2.1.3. U F2 omjer je 3:1

4.6.3. 3. Zakon neovisnog nasljeđivanja

4.6.3.1. Slučajno raspoređivanje

4.7. Dihibridno križanje

4.7.1. Praćenje 2 svojstva

4.7.2. Neovisno nasljeđivanje karakteristika

4.7.3. Omjer 9:3:3:1

4.8. Trihibridno križanje

4.8.1. Praćenje 3 svojstva

4.8.2. 8 fenotipova i 27 genotipova

4.8.3. Omjer 27:9:9:9:3:3:3:1

4.9. Testno križanje

4.10. Intermedijarno križanje

4.10.1. Nema dominacije i recesivnosti

5. Spolno vezano nasljeđivanje

5.1. Thomas Hunt Morgan

5.1.1. Eksperimenti na vinskoj mušici

5.1.1.1. Velik broj potomaka

5.1.2. Otkrio spolno vezano nasljeđivanje

5.1.2.1. Uglavnom se odnosi na kromosom X

5.1.3. Mužjak bijelih očiju i ženka crvenih

5.1.3.1. 3/4 s crvenim, 1/4 s bijelim očina

5.1.3.1.1. Potvrda Mendelovih zakona

5.2. Autosomi

5.2.1. Jednaki kod oba spola

5.2.2. Dolaze u parovima

5.2.3. Spolni kromosomi

5.2.3.1. Geni za spol jedinke

5.2.3.2. Muški XY

5.2.3.3. Ženski XX

5.3. Mužjaci su heterozigotni

5.3.1. Ženske su homozigotne

5.4. Kariotip

5.4.1. Parovi kromosoma u metafazi

5.4.1.1. Stalan oblik

5.4.1.1.1. 22 para

5.5. Spolno vezani geni

5.5.1. Na istom spolnom kromosomu

5.6. Daltonizam

5.6.1. Sljepoća za boje

5.6.1.1. Ne razlikuju crvenu ili zelenu

5.6.2. Žene: dominantni ili recesivni homozigoti

5.6.2.1. Ili heterzoigoti

5.7. Mišićna distrofija

5.7.1. Mutacija gena na kromosomu X

6. Vezani geni

6.1. Genska karta

6.2. Geni koji se zajedno nasljeđuju

6.2.1. Djelomična vezanost

6.3. Pokus na vinskim mušicama

6.3.1. 2 svojstva

6.3.1.1. Boja tijela i duljina krila

6.3.2. Geni na istom autosomu

6.3.3. Siva mušica dugih krila i crna mušica kratkih krila

6.3.3.1. Tri sive dugih i jedna crna kratkih krila

6.3.4. Razlog: križno povezivanje

6.3.4.1. U 1. Mejotičkoj diobi: nema novih gena, a ne brišu se stari

6.4. Potpuna povezanost

6.4.1. Svi se geni s jednog kromosoma nasljeđuju zajedno

6.4.2. Kod dihibridnog nastaje omjer 1:1

6.5. Kromosomatska teorija

7. Mutacije

7.1. Iznenadne promjene nasljedne tvari

7.2. Genske(točkaste) mutacije

7.2.1. U tjelesnim ili spolnim stanicama

7.2.2. Somatske mutacije

7.2.2.1. Nije nasljedno

7.3. Onkogeni

7.3.1. Upravljaju rastom stanica

7.4. Supresori

7.4.1. Koče diobu stanica

7.5. Germinativne mutacije

7.5.1. Utjecaj na gensku varijabilnost

7.6. Spontane i inducirane

7.6.1. Supstitucija, adicija i delecija

7.7. Mutageni

7.7.1. 1. Ionizirajuća zračenja

7.7.1.1. 2. Neionizirajuća zračenja

7.8. Kronosomske anomalije

7.8.1. Mutacije na kromosomu

7.9. Strukturne promjene kromosoma

7.9.1. Delecija, duplikacija, inverzija i translokacija

7.10. Euploidija

7.10.1. Svi kromosomi u setu

7.10.2. Monoploidi i poliploidi

7.11. Aneuploidija

7.11.1. Pojedini kromosomi u setu

7.11.2. Autosomi

7.11.2.1. Downov, Edwardov i Patauov sindrom

7.11.3. Spolni kromosomi

7.11.3.1. Turnerov i Klinefelterov sindrom

8. Citoplazmatsko nasljeđivanje

8.1. Nasljeđivanje gena u citoplazmi

8.1.1. Majčinsko nasljeđivanje

8.2. Pigmentacija kod svih zigota

8.3. Carl Correns

8.3.1. Utvrdio funkciju kloroplasta

8.3.2. Noćurke

8.3.2.1. Lišće s grane ženskog dijela cvijeta

8.3.2.2. Muška biljka nema utjecaj

8.4. Varijegacija

8.4.1. Blijedi ili išarani listovi

8.5. Kloroplastna DNA

8.5.1. Gola, kružna molekula DNA

8.6. Mitohondrijski geni nasljeđuju se od majke

8.6.1. U mitohondrijskoj DNA nema križanja

8.7. Plazmidi

8.7.1. Nalaze se u bakterijama i eukariotskoj stanici

9. Genetika virusa i bakterija

9.1. Virus

9.1.1. Molekula DNA/RNA i proteinski omotač

9.1.2. Podjela

9.1.2.1. 1. Tip nukleinske kiseline

9.1.2.2. 2. Prema značajkama kapside

9.1.2.3. 3. Prema veličini i obliku

9.1.2.4. 4. Prema tipu organizma na kojem parazitiraju

9.1.3. Obligatni paraziti

9.2. Život bakteriofaga

9.2.1. Litički

9.2.1.1. Sposobnost izazivanja bolesti

9.2.2. Lizogeni

9.2.2.1. Ugrađivanje svoje DNA u kromosom domaćina

9.2.2.1.1. Profagi

9.3. Bakterije

9.3.1. Prokariotske stanice

9.3.1.1. Prstenasta DNA, ribosomi, plazmatska membrana i stanična stijenka

9.3.2. Podjela

9.3.2.1. 1. Prototrofi

9.3.2.2. 2. Auksotrofi

9.4. Genofor

9.4.1. Genski materijal prokariota i virusa

9.5. Rekombinacija

9.5.1. Kombiniranje genskog materijala 2 jedinki u genomu jedne

9.5.2. Mehanizmi: transformacija, konjugacija i transdukcija

10. Genetika čovjeka

10.1. Monogenska svojstva

10.1.1. Nasljeđivanje preko jednog para alela

10.2. Poligenska svojstva

10.2.1. Određena većim brojem gena

10.3. Kodominantni aleli I^A i I^B

10.4. Rodoslovlje

10.4.1. Prikaz rodbinskih odnosa

10.5. Incest

10.5.1. Odnosi između obitelji

10.6. Autosomne nasljedne bolesti

10.6.1. Dominantne i recesivne

10.6.2. Huntingova bolest

10.6.2.1. Gen je dominantan

10.6.2.1.1. Depresija, drhtavica, izlijevi bijesa itd.

10.7. Poligenske nasljedne bolesti

10.7.1. Kontrola više gena

10.7.1.1. Šećerna bolest, multipla skleroza, alkoholizam, bolesti srca itd.

10.8. Ljudski genom

10.8.1. Točan slijed triju milijardi baza DNA

10.9. Tumori

10.9.1. Novoizraslina koja nije pod kontrolom organizma

10.10. Genska terapija