KHUYNH HƯỚNG SỬ THI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHUYNH HƯỚNG SỬ THI by Mind Map: KHUYNH HƯỚNG SỬ THI

1. Bối cảnh sử thi

1.1. Những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc

1.2. Tác giả xoáy sâu vào những xung đột có tính chất một mất một còn giữa ta và địch

2. Nhân vật sử thi

2.1. Là những anh hùng có những phẩm chất đại diện cho cộng đồng và được cộng đồng ngưỡng mộ, tôn vinh

3. Khoảng cách sử thi

3.1. Người anh hùng trong tác phẩm được miêu tả dưới cái nhìn ngưỡng mộ và ngưỡng vọng, biến câu chuyện của nhân vật thành

4. Không khí sử thi

4.1. Trong tác phẩm, tác giả xây dựng những cảnh chiến đấu hoành tráng, bi hùng

5. Giọng điệu sử thi

5.1. Mang đậm tính khẩu ngữ của vùng miền, phải hào sảng và mĩ lệ