ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ by Mind Map: ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

1. Σύνδομο εύθραυστου χ

1.1. τετρασωμία στο 5ο ζεύγος

1.1.1. άγχος, αγοραφοβία,ντροπή

2. Σύνδρομο DOWN

2.1. τρισωμία στο 21ο ζεύγος και τετρασωμία στο 23ο

2.1.1. καρδιολογικά προβλήματα

3. Σύνδρομο Prader Willi

3.1. προβλήματα υγείας, παχυσαρκία, διαταραχές ύπνου.

3.1.1. διαδικασία εξεμέσεως

4. Σύνδρομο Klinefelter

4.1. τρισωμία η τετρασωμία στο 23ο ζεύγος

4.1.1. ΔΕΠΥ

5. Σύνδρομο Williams

5.1. ενδιαφέρον για μουσική

5.1.1. καλή γλωσσική ανάπτυξη

6. Σύνδρομο Turner

6.1. μερική έλλειψη χρωμοσώματος χ

6.1.1. εμφανίζεται κυρίως στα κορίτσια

7. Σύνδρομο Angelman

7.1. διαταραχές λόγου

7.1.1. αταξία βαδίσματος

8. Σύνδρομο Duchenne

8.1. μυική δυστροφία