Основи правознавства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи правознавства by Mind Map: Основи правознавства

1. Модуль 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Тема 1. Вступ до теорії держави та права

1.2. Тема 2. Загальна теорія держави

1.3. Тема 3. Загальна теорія права. Правовідносини

1.4. Модульна контрольна робота 1

2. Виконання ІНДЗ

3. Модуль 3. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

3.1. Тема 1. Цивільне право

3.2. Тема 2. Сімейне право

3.3. Тема 3. Трудове право 

3.4. Модульна контрольна робота 3

4. Модуль 2. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

4.1. Тема 1. Органи державної влади в Україні 

4.2. Тема 2. Конституційне право

4.3. Тема 3. Адміністративне право

4.4. Тема 4. Кримінальне право

4.5. Модульна контрольна робота 2