Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу by Mind Map: Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу

1. Модуль 1.

1.1. Лекція 1. Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально організованого спілкування

1.2. Лекція 2. Групова динаміка, етапи та принципи-роботи групи

1.2.1. Модульний контроль

1.3. Самостійна робота 1. Щоденник тренера

2. Модуль 2.

2.1. Лекція 3. Сутність тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні методи

2.1.1. Практичні заняття 1-6. Проблема вибору методу при підготовці тренінгу

2.1.1.1. Модульний контроль

2.2. Самостійна робота 2. Щоденник тренера

3. Модуль 3.

3.1. Лекція 4. Особливості підготовки до проведення соціально-просвітницького тренінгу

3.1.1. Практичні заняття 7-12. Професійна валіза тренера

3.1.1.1. Модульний контроль

3.2. Самостійна робота 3. Щоденник тренера

4. Модуль 4.

4.1. Лекція 5. Особливості розробки програми тренінгу та її змістовне наповнення

4.1.1. Практичні заняття 13-18. Розробка та змістовне наповнення програми тренінгу

4.1.1.1. Практичне заняття 19. Дії тренера у складних ситуаціях

4.1.1.1.1. Модульний контроль

4.2. Самостійна робота 4. Щоденник тренера

5. ІНДЗ (есе)

6. Підсумковий модульний контроль