Türkçenin Tarihi Gelişimi

Türkçemizin tarihi gelişimini anlatan bir harita yaptım.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Türkçenin Tarihi Gelişimi by Mind Map: Türkçenin Tarihi Gelişimi

1. Altay çağı

2. En eski Türkçe çağı

3. ilk Türkçe

4. Eski Türkçe

4.1. Göktürkçe

4.2. Uygurca

5. orta Türkçe

5.1. Batı Türkçesi

5.2. Eski Anadolu Türkçesi

5.3. K. Doğu Türkçesi

5.4. Karahanlı (Hakaniye Türkçesi)

6. Yeni Türkçe

6.1. Osmanlı T.

6.1.1. Çağdaş T.

6.1.1.1. Türkiye T.

6.1.1.2. Azeri T.

6.1.1.3. Türkmen T.

6.1.1.4. Gagavuz T.

6.2. Kıpçak(Kuzey)T.

6.3. Çağatay(Doğu)T.

6.3.1. Kazak

6.3.2. Kırgız

6.3.3. Özbek

6.3.4. Tatar