#5. Coaching 10X My Life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
#5. Coaching 10X My Life by Mind Map: #5. Coaching 10X My Life

1. Phán đoán những sự thay đổi để thay đổi trước khi cần thay đổi

2. Cách làm việc

2.1. Tự mày mò, chuyên nghiên cứu những cái mới

2.2. Hay được giao trách nhiệm lớn

2.3. Làm theo nhóm hiệu quả hơn

2.4. Luôn dẫn đầu, lead 1 dự án, nhóm

2.5. Khi có 1 ý tưởng mình sẽ tự làm

3. Cách học

3.1. Phong cách học đơn độc

3.2. Học 1 điều gì đó => Thực hành luôn => Để hiểu rõ VĐ

3.3. Phong cách học vật lý

4. Muốn Thay Đổi Bản Thân

4.1. Học cách yêu bản thân

4.2. Thấu hiểu người khác

4.3. Giao tiếp với người khác

4.4. Cách nhìn người

4.5. Tự tin vào bản thân của mình

4.6. Biết lắng nghe

5. KỸ NĂNG

5.1. Kỹ năng lãnh đạo (PTBT)

5.1.1. Lãnh đạo bản thân - kỷ luật bản thân

5.1.2. Lãnh đạo Đội nhóm

5.1.3. Lãnh Đạo Công Ty

5.2. Kỹ năng Marketing (PTKD)

5.2.1. Xác định rõ thị trường mục tiêu (HIỂU KH)

5.2.1.1. Thấu hiểu KHTN là ai ?

5.2.1.1.1. Là Nam nữ ?

5.2.1.1.2. Bao nhiêu tuổi

5.2.1.1.3. Ở đâu ?

5.2.1.1.4. Tình trạng hôn nhân

5.2.1.1.5. Con cái

5.2.1.1.6. Sở thích ?

5.2.1.2. Vấn đề của KH là gì ?

5.2.1.2.1. Nỗi Đau

5.2.1.3. Mong muốn của KH là gì ?

5.2.1.4. Thói quen, hành vi

5.2.2. Thấu hiểu nhu cầu của thị trường mục tiêu

5.2.3. Thu hút KHTN

5.3. Kỹ năng bán hàng (PTKD)

5.3.1. Giao tiếp

5.3.2. Chuyển đổi KHTN thành khách hàng

5.3.3. Kỹ năng hẹn gặp KH

5.4. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân (PTBT)

5.5. Kỹ năng quản lý tài chính doanh nghiệp

5.5.1. Doanh thu

5.5.2. Chi phí

5.5.3. Thu

5.5.4. Chi

5.6. Kỹ năng TỐI ƯU HÓA (PTBT)

5.6.1. Sử dụng những nguồn lực ít đạt hiệu quả cao

5.6.2. Biết cách sử dụng đòn bẩy

5.6.3. Chọn chiến lược có hiệu quả

5.7. Kỹ năng phát hiện và giữ người tài

5.8. Kỹ năng để sống khỏe mạnh

5.9. Kỹ năng viết

5.9.1. Kỹ năng giao tiếp

5.10. Kỹ năng thuyết trình

5.10.1. Tự tin vào bản thân

5.11. Kỹ năng thấu hiểu người khác

5.11.1. Thông qua hành vi của người khác

5.12. Kỹ năng thay đổi

5.12.1. Chấp nhận được sự khác biệt của những người xung quanh

5.12.2. Lắng nghe, học hỏi và tiếp nhận những ý tưởng của những người xung quanh

6. ƯU TIÊN

6.1. #1. Kỹ năng kỷ luật bản thân

6.1.1. Từ gà mờ đến chuyên gia

6.1.2. Học Kỷ luật bản thân

6.2. #2. Kỹ năng thay đổi

6.3. #3. Kỹ năng giao tiếp