Plan Marketing VC - NHA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plan Marketing VC - NHA by Mind Map: Plan Marketing VC - NHA

1. Facebook

1.1. Khách hàng mới

1.1.1. Ads

1.1.1.1. Chương trình tháng

1.1.2. Seeding Group

1.1.2.1. Minigame tặng voucher nha trong các group làm đẹp >100.000 mem

1.2. Khách hàng cũ

1.2.1. Chương trình khách cũ 6 tháng hoặc 1 năm chưa phát sinh lại dịch vụ => Tặng suất thăm khám + cạo vôi (hoặc giảm còn 100k)

1.2.2. Mua gói dịch vụ chăm sóc cá nhân 1 năm, gói family, gói trẻ em

1.2.3. Check in chia sẻ trải nghiệm => Nhận voucher da 2tr phủ sương căng bóng

2. Website - GG

2.1. Form contact

2.1.1. Đăng ký thông tin nhận voucher cạo vôi/ tẩy trắng

2.2. Live chat

2.3. Landing page các dịch vụ trọng yếu

2.3.1. GG Ads => Form contact

3. Youtube

4. CO-Branding

4.1. Các nhãn hàng thuộc VivaGroup: VC - Da, Rene

5. CSKH

5.1. CT sinh nhật:

5.2. Gói dịch vụ family

6. Tiktok

6.1. Clip 30s hoặc 60s

6.1.1. Video dạng text - Tạo frame chia sẻ các tips chăm sóc hoặc làm trắng răng.

6.1.2. Video dạng vlog chuyên gia

6.1.3. Video nội dung sáng tạo

6.1.4. Các clip có thể reup youtube, facebook