Төгсөө Нийт хавьтал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Төгсөө Нийт хавьтал by Mind Map: Төгсөө Нийт хавьтал

1. Б.Шижир

2. Урдуур автобус

2.1. М.Байгаль

2.2. Г.Энхбаяр

2.3. Х.Гансүх

3. Н.Баатар

4. Үйлчлэгч Байгальмаа

4.1. Р.Хангай

4.2. М.Байгал

4.3. Б.Баянбат

4.4. Х. Гансүх

4.5. Б. Төгсөө

4.6. Г.Энэбиш

4.7. Н.Баатар

4.8. Д.Мөнхбагана

5. Д.Мөнхбагана

6. Урдуур автобус

6.1. М.Байгаль

7. Баярбат

7.1. Бүгдбаяр

8. Г.Энхбаяр

8.1. Х. Гансүх

8.2. Р.Хангай

8.3. М.Байгал

8.4. Б.Баянбат

8.5. Б.Төгсөө

8.6. Б.Шижир

8.7. Г.Энэбиш

8.8. Д.Мөнхбагана

8.9. Н.Баатар

8.10. Үйчлэгч Байгальмаа

8.11. Гэр бүл

8.11.1. Хадам ээж

8.11.2. 2 охин

8.11.3. Эхнэр

8.11.3.1. 1 сарын 6-нд ШУТИС орсон /автобус, такси/

8.11.3.1.1. СЮ дэлгүүр

8.11.3.1.2. Даарий

8.11.3.1.3. Болормаа

8.11.3.1.4. Цэвэлсүрэн

8.11.3.1.5. Харуул

9. М.Байгал

9.1. Гэр Бүл

9.1.1. Адьяабаатар

9.1.2. Энхтуул

9.1.3. Чингисбаяр

9.1.4. Нарангэрэл

9.2. Г.Энэбиш

9.3. Б. Төгсөө

9.4. Г. Энхбаяр

9.5. Б.Баянбат

9.6. Х. Гансүх

9.7. Б.Шижир

9.8. Р. Хангай

9.9. АНҮГ Мөнхжаргал

9.10. АНҮГ Маралмаа

9.11. Д. Мөнхбагана

9.12. Н.Баатар

9.13. АНҮГ Маралмаа

9.14. АНҮГ Бичиг хэрэг

9.15. Үйчлэгч Байгальмаа

9.16. Гэр бүл

10. Р.Хангай

10.1. Х. Гансүх

10.2. Г. Энхбаяр

10.3. М.Байгал

10.4. Б.Баянбат

10.5. Б.Төгсөө

10.6. Б.Шижир

10.7. Г.Энэбиш

10.8. Нябо Олонтүмэнбаясгалан

10.9. Нябо Наранцацрал

10.10. ОХЗЛ Лхамаа

10.11. Н.Баатар

10.12. ОХЗЛ Од

10.13. ОХЗЛ Золзаяа

10.14. Үйчлэгч Байгальмаа

10.15. Гэр бүл

10.15.1. эхнэр

10.15.2. 2 хүү

10.15.3. 3 охин

10.15.4. хадам ээж

10.15.5. хадам аав

11. Б.Баянбат

11.1. Х. Гансүх

11.2. Г. Энхбаяр

11.3. М.Байгал

11.4. Р. Хангай

11.5. Б.Төгсөө

11.6. Б.Шижир

11.7. Г.Энэбиш

11.8. ХНАА Ганбаатар

11.9. ХНАА Амгалан

11.10. ОХЗЛ Лхамаа

11.11. Аэромонгол ХХК-ны ажилтнууд

11.12. Санхүүгийн өрөөний ажилтнууд

11.13. ХНАА ИТА

11.14. ОХЗЛ Од

11.15. ОХЗЛ Золзаяа

11.16. ХНАА Ганзориг

11.17. ХНАА Ганбаатар

11.18. ХНАА Амгалан

11.19. Үйчлэгч Байгальмаа

11.20. Гэр бүл

11.20.1. Ам бүл 5

11.20.1.1. Хэсгийн эмнэлэг

12. Х.Гансүх

12.1. Г.Энхбаяр

12.2. Р.Хангай

12.3. М.Байгал

12.4. Б.Баянбат

12.5. Б.Төгсөө

12.6. Б.Шижир

12.7. Г.Энэбиш

12.8. Н.Баатар

12.9. Д.Мөнхбагана

12.10. Үйчлэгч Байгальмаа

12.11. Гэр бүл

12.11.1. Эхнэр

12.11.2. 2 хүү

12.11.3. Охин

12.11.3.1. 1 сарын 7-нд Сансар 13 худалдааны төвд ажилласан. Алтай хотхоны автобусны буудал - 19ийн автобусны буудал - Сансар13 - Алтай хотхон (хүргэлтийн унаагаар)

13. Б.Шижир

13.1. Г.Энхбаяр

13.2. Р.Хангай

13.3. М.Байгал

13.4. Б.Баянбат

13.5. Х. Гансүх

13.6. Б. Төгсөө

13.7. Г.Энэбиш

13.8. Н.Баатар

13.9. Д.Мөнхбагана

13.10. Үйчлэгч Байгальмаа

14. Г.Энэбиш

14.1. М. Байгал

14.2. Б. Төгсөө

14.3. Г. Энхбаяр

14.4. Б.Баянбат

14.5. Х. Гансүх

14.6. Б.Шижир

14.7. Р. Хангай

14.8. Н.Баатар

14.9. Д. Мөнхбагана

14.10. Үйчлэгч Байгальмаа

14.11. Гэр бүл

14.11.1. Эхнэр 2 хүүхэд

14.11.1.1. Жамц супермаркет Номин супермаркет

15. Төгсөө Сар/Өдөр/Он

15.1. Төгсөө 1/5/2021

15.1.1. М.Байгал

15.1.1.1. Г.Энэбиш

15.1.1.2. Б. Төгсөө

15.1.1.3. Г. Энхбаяр

15.1.1.4. Б.Баянбат

15.1.1.5. Х. Гансүх

15.1.1.6. Б.Шижир

15.1.1.7. Р. Хангай

15.1.1.8. АНҮГ Мөнхжаргал

15.1.1.9. АНҮГ Маралмаа

15.1.1.10. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.1.11. Гэр бүл

15.1.1.11.1. Мөнх-Эрдэнэ

15.1.1.11.2. Номин

15.1.1.11.3. Базарваань

15.1.1.11.4. Баярт

15.1.1.11.5. Байгаль

15.1.1.11.6. Есүй

15.1.2. Г.Энхбаяр

15.1.2.1. Х. Гансүх

15.1.2.2. Р.Хангай

15.1.2.3. М.Байгал

15.1.2.4. Б.Баянбат

15.1.2.5. Б.Төгсөө

15.1.2.6. Б.Шижир

15.1.2.7. Г.Энэбиш

15.1.2.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.2.9. Гэр бүл

15.1.2.9.1. Хадам ээж

15.1.2.9.2. 2 охин

15.1.2.9.3. Эхнэр

15.1.3. Р.Хангай

15.1.3.1. Х. Гансүх

15.1.3.2. Г. Энхбаяр

15.1.3.3. М.Байгал

15.1.3.4. Б.Баянбат

15.1.3.5. Б.Төгсөө

15.1.3.6. Б.Шижир

15.1.3.7. Г.Энэбиш

15.1.3.8. Нябо Олонтүмэнбаясгалан

15.1.3.9. Нябо Наранцацрал

15.1.3.10. ОХЗЛ Лхамаа

15.1.3.11. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.3.12. Гэр бүл

15.1.3.12.1. эхнэр

15.1.3.12.2. 2 хүү

15.1.3.12.3. 3 охин

15.1.3.12.4. хадам ээж

15.1.3.12.5. хадам аав

15.1.4. Б.Баянбат

15.1.4.1. Х. Гансүх

15.1.4.2. Г. Энхбаяр

15.1.4.3. М.Байгал

15.1.4.4. Р. Хангай

15.1.4.5. Б.Төгсөө

15.1.4.6. Б.Шижир

15.1.4.7. Г.Энэбиш

15.1.4.8. ХНАА Ганбаатар

15.1.4.9. ХНАА Амгалан

15.1.4.10. ОХЗЛ Лхамаа

15.1.4.11. Аэромонгол ХХК-ны ажилтнууд

15.1.4.12. Санхүүгийн өрөөний ажилтнууд

15.1.4.13. ХНАА ИТА

15.1.4.14. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.4.15. Гэр бүл

15.1.4.15.1. Ам бүл 5

15.1.5. Х.Гансүх

15.1.5.1. Г.Энхбаяр

15.1.5.2. Р.Хангай

15.1.5.3. М.Байгал

15.1.5.4. Б.Баянбат

15.1.5.5. Б.Төгсөө

15.1.5.6. Б.Шижир

15.1.5.7. Г.Энэбиш

15.1.5.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.5.9. Гэр бүл

15.1.5.9.1. Эхнэр

15.1.5.9.2. 2 хүү

15.1.5.9.3. Охин

15.1.6. Б.Шижир

15.1.6.1. Г.Энхбаяр

15.1.6.2. Р.Хангай

15.1.6.3. М.Байгал

15.1.6.4. Б.Баянбат

15.1.6.5. Х. Гансүх

15.1.6.6. Б. Төгсөө

15.1.6.7. Г.Энэбиш

15.1.6.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.7. Г.Энэбиш

15.1.7.1. М. Байгал

15.1.7.2. Б. Төгсөө

15.1.7.3. Г. Энхбаяр

15.1.7.4. Б.Баянбат

15.1.7.5. Х. Гансүх

15.1.7.6. Б.Шижир

15.1.7.7. Р. Хангай

15.1.7.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.7.9. Гэр бүл

15.1.7.9.1. Эхнэр

15.1.7.9.2. 2 хүүхэд

15.1.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.1.8.1. Г.Энхбаяр

15.1.8.2. Р.Хангай

15.1.8.3. М.Байгал

15.1.8.4. Б.Баянбат

15.1.8.5. Х. Гансүх

15.1.8.6. Б. Төгсөө

15.1.8.7. Г.Энэбиш

15.2. Төгсөө 1/6/2021

15.2.1. М.Байгал

15.2.1.1. Г.Энэбиш

15.2.1.2. Б. Төгсөө

15.2.1.3. Г. Энхбаяр

15.2.1.4. Б.Баянбат

15.2.1.5. Х. Гансүх

15.2.1.6. Б.Шижир

15.2.1.7. Р. Хангай

15.2.1.8. Н.Баатар

15.2.1.9. АНҮГ Маралмаа

15.2.1.10. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.1.11. АНҮГ Бичиг хэрэг

15.2.1.12. Гэр бүл

15.2.1.12.1. Мөнх-Эрдэнэ

15.2.2. Г.Энхбаяр

15.2.2.1. Х. Гансүх

15.2.2.2. Р.Хангай

15.2.2.3. М.Байгал

15.2.2.4. Б.Баянбат

15.2.2.5. Б.Төгсөө

15.2.2.6. Б.Шижир

15.2.2.7. Г.Энэбиш

15.2.2.8. Н.Баатар

15.2.2.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.2.10. Гэр бүл

15.2.2.10.1. Хадам ээж

15.2.2.10.2. 2 охин

15.2.2.10.3. Эхнэр

15.2.3. Р.Хангай

15.2.3.1. Х. Гансүх

15.2.3.2. Г.Энэбаяр

15.2.3.3. М.Байгал

15.2.3.4. Б.Баянбат

15.2.3.5. Б.Төгсөө

15.2.3.6. Б.Шижир

15.2.3.7. Г.Энэбиш

15.2.3.8. Н.Баатар

15.2.3.9. ОХЗЛ Лхамаа

15.2.3.10. ОХЗЛ Од

15.2.3.11. ОХЗЛ Золзаяа

15.2.3.12. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.3.13. Гэр бүл

15.2.3.13.1. эхнэр

15.2.3.13.2. 2 хүү

15.2.3.13.3. 3 охин

15.2.3.13.4. хадам ээж

15.2.3.13.5. хадам аав

15.2.4. Б.Баянбат

15.2.4.1. Х. Гансүх

15.2.4.2. Г.Энэбаяр

15.2.4.3. М.Байгал

15.2.4.4. Р. Хангай

15.2.4.5. Б.Төгсөө

15.2.4.6. Б.Шижир

15.2.4.7. Г.Энэбиш

15.2.4.8. Н.Баатар

15.2.4.9. ОХЗЛ Лхамаа

15.2.4.10. ОХЗЛ Од

15.2.4.11. ОХЗЛ Золзаяа

15.2.4.12. Аэромонгол ХХК-ны ажилтнууд

15.2.4.13. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.4.14. Гэр бүл

15.2.4.14.1. Ам бүл 5

15.2.5. Х.Гансүх

15.2.5.1. Г.Энхбаяр

15.2.5.2. Р.Хангай

15.2.5.3. М.Байгал

15.2.5.4. Б.Баянбат

15.2.5.5. Б.Төгсөө

15.2.5.6. Б.Шижир

15.2.5.7. Г.Энэбиш

15.2.5.8. Н.Баатар

15.2.5.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.5.10. Гэр бүл

15.2.5.10.1. Эхнэр

15.2.5.10.2. 2 хүү

15.2.5.10.3. Охин

15.2.6. Б.Шижир

15.2.6.1. Г.Энхбаяр

15.2.6.2. Р.Хангай

15.2.6.3. М.Байгал

15.2.6.4. Б.Баянбат

15.2.6.5. Х. Гансүх

15.2.6.6. Б. Төгсөө

15.2.6.7. Г.Энэбиш

15.2.6.8. Н.Баатар

15.2.6.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.6.10. Humana дэлгүүр

15.2.7. Г.Энэбиш

15.2.7.1. М. Байгал

15.2.7.2. Б. Төгсөө

15.2.7.3. Г. Энхбаяр

15.2.7.4. Б.Баянбат

15.2.7.5. Х. Гансүх

15.2.7.6. Б.Шижир

15.2.7.7. Р. Хангай

15.2.7.8. Н.Баатар

15.2.7.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.7.10. Гэр бүл

15.2.7.10.1. Эхнэр

15.2.7.10.2. 2 хүүхэд

15.2.7.11. Жамц супермаркет

15.2.8. Н.Баатар

15.2.8.1. Б. Баянбат

15.2.8.2. Р.Хангай

15.2.8.3. М.Байгал

15.2.8.4. Х. Гансүх

15.2.8.5. Б.Төгсөө

15.2.8.6. Б.Шижир

15.2.8.7. Г.Энэбиш

15.2.8.8. Г. Энхбаяр

15.2.8.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.8.10. Гэр бүл

15.2.8.10.1. С. Балжинням

15.2.8.10.2. Б. Ананд

15.2.8.10.3. Н. Марал-Эрдэнэ

15.2.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.2.9.1. Г.Энхбаяр

15.2.9.2. Р.Хангай

15.2.9.3. М.Байгал

15.2.9.4. Б.Баянбат

15.2.9.5. Х. Гансүх

15.2.9.6. Б. Төгсөө

15.2.9.7. Г.Энэбиш

15.2.9.8. Н.Баатар

15.3. Төгсөө 1/7/2021

15.3.1. М.Байгал

15.3.1.1. Г.Энэбиш

15.3.1.2. Б. Төгсөө

15.3.1.3. Г. Энхбаяр

15.3.1.4. Б.Баянбат

15.3.1.5. Х. Гансүх

15.3.1.6. Б.Шижир

15.3.1.7. Р. Хангай

15.3.1.8. Д. Мөнхбагана

15.3.1.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.1.10. Гэр бүл

15.3.1.10.1. Мөнх-Эрдэнэ

15.3.2. Г.Энхбаяр

15.3.2.1. Х. Гансүх

15.3.2.2. Р.Хангай

15.3.2.3. М.Байгал

15.3.2.4. Б.Баянбат

15.3.2.5. Б.Төгсөө

15.3.2.6. Б.Шижир

15.3.2.7. Г.Энэбиш

15.3.2.8. Д.Мөнхбагана

15.3.2.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.2.10. Гэр бүл

15.3.2.10.1. Хадам ээж

15.3.2.10.2. 2 охин

15.3.2.10.3. Эхнэр

15.3.3. Р.Хангай

15.3.3.1. Х. Гансүх

15.3.3.2. Г.Энхбаяр

15.3.3.3. М.Байгал

15.3.3.4. Б.Баянбат

15.3.3.5. Б.Төгсөө

15.3.3.6. Б.Шижир

15.3.3.7. Г.Энэбиш

15.3.3.8. Д.Мөнхбагана

15.3.3.9. ОХЗЛ Лхамаа

15.3.3.10. ХНАА Ганзориг

15.3.3.11. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.3.12. Гэр бүл

15.3.3.12.1. эхнэр

15.3.3.12.2. 2 хүү

15.3.3.12.3. 3 охин

15.3.3.12.4. хадам ээж

15.3.3.12.5. хадам аав

15.3.4. Б.Баянбат

15.3.4.1. Х. Гансүх

15.3.4.2. Г.Энхбаяр

15.3.4.3. М.Байгал

15.3.4.4. Р. Хангай

15.3.4.5. Б.Төгсөө

15.3.4.6. Б.Шижир

15.3.4.7. Г.Энэбиш

15.3.4.8. Д.Мөнхбагана

15.3.4.9. ОХЗЛ Лхамаа

15.3.4.10. ХНАА Ганзориг

15.3.4.11. Санхүүгийн өрөөний ажилтнууд

15.3.4.12. ХНАА Ганбаатар

15.3.4.13. ХНАА Амгалан

15.3.4.14. ХНАА ИТА

15.3.4.15. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.4.16. Гэр бүл

15.3.4.16.1. Ам бүл 5

15.3.5. Х.Гансүх

15.3.5.1. Г.Энхбаяр

15.3.5.2. Р.Хангай

15.3.5.3. М.Байгал

15.3.5.4. Б.Баянбат

15.3.5.5. Б.Төгсөө

15.3.5.6. Б.Шижир

15.3.5.7. Г.Энэбиш

15.3.5.8. Д.Мөнхбагана

15.3.5.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.5.10. Гэр бүл

15.3.5.10.1. Эхнэр

15.3.5.10.2. 2 хүү

15.3.5.10.3. Охин

15.3.6. Г.Энэбиш

15.3.6.1. М. Байгал

15.3.6.2. Б. Төгсөө

15.3.6.3. Г. Энхбаяр

15.3.6.4. Б.Баянбат

15.3.6.5. Х. Гансүх

15.3.6.6. Б.Шижир

15.3.6.7. Р. Хангай

15.3.6.8. Д. Мөнхбагана

15.3.6.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.6.10. Гэр бүл

15.3.6.10.1. Эхнэр

15.3.6.10.2. 2 хүүхэд

15.3.6.11. Номин супермаркет

15.3.7. Б.Шижир

15.3.7.1. Г.Энхбаяр

15.3.7.2. Р.Хангай

15.3.7.3. М.Байгал

15.3.7.4. Б.Баянбат

15.3.7.5. Х. Гансүх

15.3.7.6. Б. Төгсөө

15.3.7.7. Г.Энэбиш

15.3.7.8. Д.Мөнхбагана

15.3.7.9. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.7.10. Оргил дэлгүүр Туул 1 дэлгүүр

15.3.8. Үйчлэгч Байгальмаа

15.3.8.1. Г.Энхбаяр

15.3.8.2. Р.Хангай

15.3.8.3. М.Байгал

15.3.8.4. Б.Баянбат

15.3.8.5. Х. Гансүх

15.3.8.6. Б. Төгсөө

15.3.8.7. Г.Энэбиш

15.3.8.8. Д.Мөнхбагана

15.4. Д.Мөнхбагана

15.4.1. Б. Баянбат

15.4.2. Р.Хангай

15.4.3. М.Байгал

15.4.4. Х. Гансүх

15.4.5. Б.Төгсөө

15.4.6. Б.Шижир

15.4.7. Г.Энэбиш

15.4.8. Г. Энхбаяр

15.4.9. ОХЗЛ Лхам

15.4.10. ОХЗЛ Золзаяа

15.4.11. ХНАА Ганзориг

15.4.12. Үйчлэгч Байгальмаа

15.4.13. Гэр бүл

15.4.13.1. Эхнэр

15.4.13.2. 2 охин

15.4.13.3. хүү

16. Д.Мөнхбагана

16.1. Б. Баянбат

16.2. Р.Хангай

16.3. М.Байгал

16.4. Х. Гансүх

16.5. Б.Төгсөө

16.6. Б.Шижир

16.7. Г.Энэбиш

16.8. Г. Энхбаяр

16.9. ОХЗЛ Лхам

16.10. ОХЗЛ Золзаяа

16.11. ХНАА Ганзориг

16.12. Үйчлэгч Байгальмаа

16.13. Гэр бүл

16.13.1. Эхнэр

16.13.2. 2 охин

16.13.3. хүү

16.14. Н.Баатар

16.14.1. Б. Баянбат

16.14.2. Р.Хангай

16.14.3. М.Байгал

16.14.4. Х. Гансүх

16.14.5. Б.Төгсөө

16.14.6. Б.Шижир

16.14.7. Г.Энэбиш

16.14.8. Г. Энхбаяр

16.14.9. Үйчлэгч Байгальмаа

16.14.10. Гэр бүл

16.14.10.1. С. Балжинням

16.14.10.1.1. Батзориг

16.14.10.2. Б. Ананд

16.14.10.3. Н. Марал-Эрдэнэ

16.14.10.3.1. 19-р хороо ХААН банк

17. Ирэх

17.1. Урдуур нэмэлт

17.1.1. Б.Шижир

17.1.2. Г.Энэбиш

17.1.3. Б.Баянбат

17.2. Дундуур автобус

17.2.1. Б.Төгсөө

17.3. Хувийн унаа

17.3.1. Н.Баатар

18. Буцах

18.1. Урдуур нэмэлт

18.1.1. Г.Энэбиш

18.1.2. Б.Баянбат

18.1.3. Х.Гансүх

18.2. Дундуур автобус

18.2.1. Г.Энхбаяр

18.2.2. Д.Мөнхбагана

18.2.3. Б.Төгсөө

18.3. Хойгуур автобус

18.4. Хойгуур автобус

18.4.1. Р.Хангай

18.4.2. Р.Хангай

18.5. Хувийн унаа