Класифікаційні ознаки проєктів

Починаючи розробку проєкту, необхідно визначити, що саме буде результатом виконання проєкту, тобто вибрати форму продукту проєктної діяльності. Крім того, необхідно визначити вид презентації проєкту з урахуванням форми продукту, творчих задумів.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікаційні ознаки проєктів by Mind Map: Класифікаційні ознаки проєктів

1. За

1.1. характером змін

1.2. масштабом (розміром)

1.3. тривалістю (строками реалізації)

1.4. галузевою приналежністю

1.5. специфікою кінцевого продукту

1.6. функціональним спрямуванням

1.7. характером залучених сторін

1.8. ступенем складності

1.9. складом і структурою залучених сторін

2. оперативні, стратегічні

3. малі, середні, великі

4. короткострокові, середньострокові, довгострокові

5. промислові, будівельні, транспортні, освітні, у сфері торгівлі, комплексні

6. економічні, організаційні, технічні, соціальні, змішані

7. виробничі, технологічні, фінансові, дослідження і розвитку, маркетингові, з управління персоналом,комбіновані

8. міжнародні, національні, територіальні, місцеві

9. прості, складні, дуже складні (комплексні)

10. однофункціональні, багатофункціональні, стандартні, з надзвичайними вимогами