Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОРФОГРАФІЯ by Mind Map: ОРФОГРАФІЯ

1. ОРФОГРАМА

1.1. правило на написання слова

1.2. ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК

1.2.1. правильне написання слів

2. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА

2.1. помилка в написанні слова

3. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

3.1. РОЗ-, БЕЗ-

3.1.1. ЗАВЖДИ З БУКВОЮ З-

3.2. З-, С-

3.2.1. КафЕ ПТаХ

4. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

4.1. ВИПАДАННЯ БУКВИ З ГРУПИ БУКВ

4.1.1. ВИНЯТКИ

4.1.1.1. ЗАП`ЯСТНИЙ-КІСТЛЯВИЙ-ПЕСТЛИВИЙ-ХВАСТЛИВИЙ-ХВАСТНУТИ-ХВОРОСТНЯК-ВИПУСНИЙ-ПРОПУСКНИЙ-ДОПУСКНИЙ-ВИСКНУТИ-РИСКНУТИ-ШІСТНАДЦЯТЬ-ШІСТСОТ-ШІСТДЕСЯТ-ТОСКНО-СКНАРА-СКНІТИ-КОНТРАСТНИЙ-БАЛАСТНИЙ-ФОРПОСТНИЙ-АВАНПОСТНИЙ

5. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИОЛОСНИХ ЗВУКІВ

5.1. ЗМІНИ НА ІНШІ

5.1.1. О,Е/І-О/І-О/А-Е/О...---К/Ч/Ц-Г/Ж/З-Х/Ш/С-Д/ДЖ-ЗД/ЖДЖ-Б/БЛ-П/ПЛ-В/ВЛ-М\МЛ-Ф/ФЛ...

6. ОСНОВНІ ПРАВИЛА МИЛОЗВЧНОСТІ

6.1. 1.)МІЖ ПРИГОЛОСНИМИ - ГОЛОСНИЙ---2) МІЖ ГОЛОСНИМИ - ПРИГОЛОСНИЙ---3) ПІСЛЯ ГОЛОСНОГО ПЕРЕД ПРИГОЛОСНИМ - ПРИГОЛОСНИЙ---

7. ПОЗНАЧЕННЯ М`ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ

7.1. Я,Ю,Є---І---Ь

8. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М`ЯКШЕННЯ

8.1. ДЕ ТИ З`ЇСИ ЦІ ЛИНИ

9. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

9.1. БПВМФР---ЯЮЄ

10. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА