Get Started. It's Free
or sign up with your email address
data model by Mind Map: data model

1. Physical Layer

1.1. ชั้นทางกายภาพ

2. Data link Layer

3. Network Layer

4. Transport Layer

4.1. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการรับส่งข้อมูลในระดับล่างลงไปจาก layer ที่ 4 จึงสามารถสลับเปลี่ยนและใช้ข้ามไปมากับซอฟต์แวร์รับส่งข้อมูลในระดับที่อยู่ข้างบนตั้งแต่ระยะที่ 4 ขึ้นไปเรื่อยที่ 7 ได้ง่ายหน้าที่อีกประการหนึ่งของ layer ที่ 4 คือการควบคุมคุณภาพการรับส่งข้อมูลให้มีมาตรฐานในระดับที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายและการตัดข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครือข่ายเช่นถาก layer ที่ 5 ต้องการส่งข้อมูลที่มีความยาวเกินกว่าที่ระบบเครือข่ายที่จะส่งให้ระยะที่ 4 ก็ทำหน้าที่ตัดข้อมูลออกให้เป็นส่วนย่อยและส่งไปให้ผู้รับข้อมูลที่ได้รับปลายทางก็จะนำมาต่อที่ layer ที่ 4 ของด้านผู้รับและผู้ส่งให้แล้วLayerที่ 5 ต่อไป

5. Presentation Layer

5.1. เป็นชั้นที่ทำหน้าที่ตกลงกับคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งในระดับชั้นเดียวกันการรับส่งข้อมูลในระดับการประยุกต์จะมีขั้นตอนและข้อบังคับอย่างไรข้อมูลที่รับส่งกันใน layer ที่ 6 จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลชั้นสูงมีกฎ syntax บังคับแน่นอนเช่นรายการ copy ไฟล์จะมีขั้นตอนย่อยประกอบการคือการสร้างไฟล์ที่กำหนดขึ้นมาแต่ก่อนจากนั้นจึงเปิดไฟล์แล้วทำการรับส่งข้อมูลจากปลายทางลงมาเก็บในไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่นี้โดยเนื้อหาของข้อมูลที่การรับส่งระหว่างกันก็คือคำสั่งของฉันตอนใดๆข้างต้นนั่นเองนอกจากที่ layer ที่ 6 ยังทำหน้าที่แปลคำสั่งได้จากการรับเลเยอร์ที่ 7 ให้เป็นคำสั่งระดับปฏิบัติการส่งให้เยอะที่ 5 ต่อไป

6. Application Layer

6.1. เป็นชั้นที่อยู่บนสูงของกระบวนการรับส่งข้อมูลทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยการรับคำสั่งต่างๆจากผู้ใช้ส่งให้คอมพิวเตอร์แปลความหมายและทำงานตามคำสั่งที่ได้รับในระดับโปรแกรมประยุกต์เช่นการแปลความหมายของการกดปุ่มบนเมาส์ให้เป็นคำสั่งในการ copy ไฟล์หรือดึงข้อมูลมาแสดงบนจอภาพเป็นต้นตัวอย่างเช่นถ้ามีการ copy file เกิดขึ้นในระบบคำสั่งที่ใช้จะทำการสร้างไฟล์ได้ถูกต้องมีชื่อไฟล์ยาวไม่เกินจำนวนที่ระบบปฏิบัติการกำหนดไว้รูปแบบของชื่อไฟล์ตรงตามข้อกำหนดเป็นต้น

6.2. การทำงานของ Layer นี้ ทางด้านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ email, file transfer, remote job entry, directory services

7. Session Layer

7.1. ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะในการรับส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ด้านที่รับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มีความสอดคล้องกันกำหนดวิธีใช้ในการรับส่งข้อมูลเช่นอาจจะเป็นในการสลับกันส่งหรือการรับส่งข้อมูลพร้อมกันทั้ง 2 ด้านข้อมูลที่รับส่งในเมเจอร์ที่ 5 จะอยู่ในdialogหรือประโยคสนทนาโต้ตอบกันระหว่างด้านรับและการส่งข้อมูลเช่นเมื่อได้รับข้อมูลส่วนแรกจากผู้ส่งก็จะตอบโต้กับให้ผู้ส่งได้รู้ว่าได้รับข้อมูลส่วนแรกแล้วพร้อมที่จะรับข้อมูลส่วนถัดไปซึ่งคล้ายกับการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างผู้รับและผู้ส่งนั่นเอง