Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Бағыт by Mind Map: Бағыт

1. СУМКА

2. кітап оқы

3. Ойындар

3.1. Ұлттық ойындар

4. LearningApps

5. Геймификация

6. Цифрлық бағдарламаны үйрену

6.1. Интеллект карта

6.2. Ми картасы

7. Рефлексия