Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Үшбұрыштар by Mind Map: Үшбұрыштар

1. Үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес бір қабырғасы мен оған іргелес екі бұрышына тең болса, мұндай үшбұрыштар тең болады.

2. бір түзу бойында жатпайтын үш нүктені тізбектей қосатын кесінділерден тұратын фигура

2.1. Қабырғаларын латынның бір кіші немесе екі үлкен әріптерімен белгілейміз

2.2. Төбелерін латынның үлкен әріптерімен белгілейміз.

2.3. Бұрыштары мен қабырғалары қарама-қарсы және іргелес орналасады

3. Үш төбесі, үш қабырғасы бар

3.1. Периметрі - барлық қабырғаларының қосындысы

3.2. Ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус

4. қабырғасына қарай үш түрі бар

4.1. Тең бұйірлі үшбұрыш

4.1.1. Екі бүйір қабырғасы және табанындағы екі бұрышы тең

4.2. Тең қабырғалы үшбұрыш

4.2.1. Үш қабырғасы, үш бұрышы өлшемдері тең

4.3. Әр түрлі қабырғалы үшбұрыш

4.3.1. Қабырғалары мен бұрыштарының өлшемдері әр түрлі

5. Бұрыштарына қарай үш түрі бар

5.1. Сүйір бұрышты үшбұрыш

5.1.1. Бір бұрышы сүйр

5.2. Доғал бұрышты үшбұрыш

5.2.1. Бір бұрышы доғал

5.3. Тік бұрышты үшбұрыш

5.3.1. Бір бұрышы тік. 90 градус

6. Үшбұрыштың төбесінен шығып, қарама-қарсы қабырғаға тік түсетін тузу - Биіктік.

6.1. Үшбұрыштың төбесінен шығып қарама қарсы жатқан қабырғасының қақ ортасымен қосатын кесінді - Медиана

6.1.1. Бір үшбұрышқа үш медиана жүргізуге болады

6.2. Бір үшбұрышқа үш биіктік түсіруге болады

7. Үшбұрыштың төбесіндегі бұрышты қақ бөлетін тузу - Биссектриса

7.1. бір үшбұрышқа үш биссектриса жүргізуге болады

8. Үшбұрыштық қабырғасы ортасынан перпендикуляр өтетін тузу - Орта перпендикуляр

8.1. Бір үшбұрышқа үш орта перпендикуляр жүргізуге болады

9. Үшбұрыштың екі қабырғасының қақ ортасын қосатын кесінді - Үшбұрыштың орта сызығы

9.1. Бір үшбұрыштың үш орта сызығы болады

9.1.1. Орта сызық үшінші қабырғаға параллель және оның жартысына тең.

10. Үшбұрыштар теңдігінің үш белгісі бар

10.1. І белгі

10.1.1. Үшбұрыштың екі қабырғасы мен ортасындағы бұрышы екінші үшбұрыштың сәйкес екі қабырғасы мен ортасындағы бұрышына тең болса, мұндай үшбұрыштар тең болады.

10.2. ІІ белгі

10.3. ІІІ белгі

10.3.1. Үшбұрыштың үш қабырғасы, екінші үшбұрыштың сәйкес үш қабырғасына тең болса, мұндай үшбұрыштар тең болады.