Năm nhất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Năm nhất by Mind Map: Năm nhất

1. Học tập trên lớp

1.1. Đi học đầy đủ

1.2. Xem lại bài

1.2.1. Trước khi lên lớp

1.2.2. Sau khi vừa học xong

1.3. Xem trước bài mới

1.3.1. Đọc trước Slide bài giảng

1.3.2. Tìm khóa học trên mạng

1.3.3. Học trước qua các video

1.4. Giải bài tập

1.4.1. Bài tập được giao

1.4.2. Bài tập tự học

2. Hoạt động phong trào

2.1. Tìm hiểu về các cuộc thi của Khoa

2.1.1. Qua page khoa trên Facebook

2.1.2. Qua trang web chính của khoa

2.1.3. Qua bạn bè, thầy cô

2.2. Luyện tập cho các cuộc thi

2.2.1. Tự học

2.2.2. Tham gia các buổi training

2.2.3. Tham gia các CLB

3. Nghiên cứu

3.1. Xác định sở thích và đam mê

3.1.1. Định hướng cho bản thân

3.1.1.1. Xác định mục tiêu

3.1.1.1.1. Lập Kế hoạch

3.1.1.1.2. Phân tích tầm quan trọng của mục tiêu

3.2. Tìm kiếm tài liệu từ các nguồn trên mạng

3.2.1. Tìm thêm sách và tư liệu

3.2.1.1. Nhập môn mạng

3.2.1.2. Ngôn ngữ

3.2.1.2.1. C++

3.2.1.2.2. Python

3.2.1.2.3. Java

3.2.1.2.4. CSS

3.2.1.2.5. HTML

3.2.1.2.6. PHP

3.2.1.3. Tài liệu toán

3.2.1.4. Làm quen với Linux

3.2.2. Tìm các trang tự học

3.2.2.1. Khan Academy

3.2.2.2. SoloLearn

3.2.2.3. Coursera

3.2.2.4. TryHackMe