Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lofivn by Mind Map: Lofivn

1. Hóa đơn

1.1. Lịch sử đơn hàng

1.1.1. Khách hàng có thể xem lại lịch sử thanh toán và xem hóa đơn đã thanh toán

1.2. Thanh toán

1.2.1. Khách có thể thanh toán bằng những hình thức thanh toán theo lofivn quy định

1.3. Giới hạn lượt thanh toán

1.3.1. Hiển thị ngân sách thanh toán

2. Thông tin website

2.1. Hiển thị theme cần thiết bằng hover popup

2.1.1. Khách click chuột vào sẽ chuyển sang trang Themes

2.2. Hiển thị Plugin cần thiết bằng hover popup

2.2.1. Khách click chuột vào sẽ chuyển sang trang Plugin

2.3. Lượt đăng nhập của khách

2.3.1. List đăng nhập sẽ được hiển thị tại trang thông tin website

2.4. Hiển thị đơn hàng, của tháng, mục tiêu của tháng

2.4.1. Hiển thị theo màu sắc của từng mục như trên biểu đồ

2.4.1.1. Khách click chuột sẽ hiển thị mục tiêu dự kiến mà khách hàng đặt ra

2.4.1.2. Khách click chuột sẽ hiển thị danh sách để khách xem nhanh những order mới

2.4.1.3. Khách click chuột vào sẽ hiển thị danh sách order theo từng tháng

3. Website

3.1. Lịch sử thanh toán

3.1.1. Xem danh sách chi tiết

3.1.1.1. Khách hàng Click vào mục lịch sử thanh toán sẽ hiển thị danh sách chi tiết

3.2. Nhấn vào details để xem chi tiết

3.2.1. Overview

3.2.1.1. Hiển thị thông tin chi tiết của domain website khách hàng

3.3. Lịch sử hoạt động

3.3.1. Xem danh sách chi tiết

3.3.1.1. Khách hàng Click vào mục lịch sử hoạt động sẽ hiển thị danh sách chi tiết

3.4. Lịch sử đơn hàng

3.4.1. Xem danh sách chi tiết

3.4.1.1. Khách hàng Click vào mục lịch sử đơn hàng sẽ hiển thị danh sách chi tiết

4. Plugin

4.1. Hiển thị danh sách

4.1.1. Khi khách click vào trang sẽ hiển thị danh sách ngang và một số thông tin sơ lượt

5. Tạo Website

5.1. Form tạo website

5.1.1. Khi khách đã dùng sử trên banner sẽ hiển thị button màu đỏ "mua ngay". Khi khách chưa dùng thử sẽ hiển thị button màu xanh dương "dùng thử" để khách nhấn vào khách có thể trải nghiệm

5.1.2. Khi khách tạo thành công sẽ hiển thị bảng khách đã tạo thành công và cho phép khách trải nghiệm sử dụng thử

5.1.3. Khi khách nhấn vào sẽ hiển thị form tạo website

5.1.4. Khi khách điền không đầy đủ thông tin sẽ hiện lên bảng thiếu thông tin

6. Service

6.1. Hiển thị danh sách dịch vụ

6.1.1. Khi khách nhấn vào chi tiết sẽ hiển thị thông tin chi tiết và button thanh toán.

7. Support

7.1. Tạo form hỗ trợ và hiển thị ticket

7.1.1. Khi khách nhấn button tạo form sẽ hiển thị một ticket tóm tắt yêu cầu khách muốn hỗ trợ

7.2. Hiển thị thông tin liên hệ admin

7.2.1. Khi thật sự cần thiết khách có thể liên hệ trực tiếp thông tin liên hệ để hỗ trợ qua điện thoại hoặc tin nhắn

8. Thông báo

8.1. Khi khách gần hạn thanh toán hoặc gần đến ngày thanh toán sẽ hiển thị thông báo và sẽ tắt sau 3 giây

8.2. Bảng thông báo hiển thị thông báo 3 ngày ví dụ: thứ 2,3,4 -> 5,6,7 -> Cn,2,3

9. Trang yêu thích (plugin, themes)

9.1. Hiển thị danh sách yêu thích khi khách hàng click vào biểu tượng yêu thích.