การจัดและตกแต่งบ้าน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดและตกแต่งบ้าน by Mind Map: การจัดและตกแต่งบ้าน

1. ความปลอดภัย

1.1. ไม่จัดของเกะกะทางเดิน

1.2. เก็บยาฆ่าแมลงให้พ้นมือเด็ก

1.3. ไม่ขัดพื้นจนเป็นเงามัน

2. สุขลักษณะ​และความสะอาด​

2.1. อากาศ​ถ่ายเทสะดวก

2.2. ไม่จัดสิ่งของปิดบังทิศทางลม

2.3. จัดบ้านให้มีแสงสว่าง​พอ

2.4. ทำความสะอาด​บ้านอยู่เสมอ

3. สะดวก

3.1. จัดทางเดินให้สัมพันธ์​กัน

3.2. จัดเครื่องใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่

3.3. เลือกเครื่องทำความสะอาด​ที่ใช้ง่าย

4. ความสบาย

4.1. จัดบ้านให้มีเครื่องป้องกันแสงแดด

4.2. มีช่องระบายอากาศ​

4.3. จัดบ้านให้สามารถ​มองเห็นทิวทัศน์​

5. ความมีระเบียบสวยงาม

5.1. จัดบ้านให้เรียบร้อย​

5.2. ตกแต่ง​บ้านด้วยสีหรือไฟ

5.3. ปลูกไม้ประดับ​

6. ความประหยัด​

6.1. ราคาสิ่งที่นำมาตกแต่ง

6.2. ราคาเครื่องใช้ในบ้าน

6.3. ประดิษฐ์​ของตกแต่งเอง