MASAL / FABL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MASAL / FABL by Mind Map: MASAL / FABL

1. kişileri çoğunlukla hayvanlardan seçilen, sonunda bir yaşam dersi ortaya koyan, genellikle koşuk biçiminde yazılmış öykü.

2. C)Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

3. Dinleme sürecinde konuyla ilgili oluşan soru veya görüşlerin konuşmacıya iletilmesi ve konuşanla iletişim kurulması “aktif dinleme” olarak adlandırılır. Aktif dinlemede başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile göz teması kurmak gereklidir. Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek, fikir ve duygularını özetlemek katılımlı dinlemenin esasları arasında yer alır. Dinleyici, konuyu daha iyi anlamak, istekte bulunmak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir.

4. MASAL

4.1. MASAL NEDİR

4.2. halkın ortak yaratısı olarak ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren, genellikle bir tekerlemeyle ya da bir varmış, bir yokmuş gibi bir sözle başlayan bir tür halk öyküsü.

4.3. CİMRİ Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya. Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. "Bu adam cimrinin biri" diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya. Uzun zamandır cimriyi gözleyen adam dayanamamış. "Ne var? Ne oldu da böyle ağlıyorsun?" diye sormuş. Cimri cevap vermiş: - Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış! Olan biteni bilen adam: - Altının ha varmış ha yokmuş. Harcayıp yemedikten sonra bir taş al, altın yerine onu göm. Senin için hiç fark etmez, demiş.

5. FABL

5.1. FABL NEDİR?

5.2. Aslan Ve Fare Günlerden bir gün ormanda aslanların en heybetlisi derin bir uykuya dalmış. Yuvasında mışıl mışıl uyurken birden bire sıçramış. Gözlerini açınca bir de ne görsün, yanı başında bir fare. Öfkeyle doğrulmuş, sen beni ne hakla uyandırırsın demiş ve tam da fareyi tuttuğu gibi ağzına götürürken farecik: -Lütfen beni bağışla, bir gün mutlaka bu iyiliğinin karşılığını öderim demiş. Aslan büyük bir kahkaha atmış. Haydi bakalım öyle olsun, yoluna git demiş. Gel zaman git zaman aslan avcılar tarafından yakalanıp iple bir ağaca bağlanmış. Onun kükremelerini duyan fare gelip ipi dişleriyle koparmış ve aslanı kurtarmış ve: -Sana iyiliğinin karşılığını öderim dediğimde benimle alay etmiştin, demiş. -Unutma ki bir farenin bile her zaman bir aslandan üstün yanları vardır.

6. MASAL PLANI

6.1. DÖŞEME

6.2. SERİM

6.3. DÜĞÜM

6.4. ÇÖZÜM

6.5. DİLEK

7. 1)HAZIRLIK

7.1. A) Konu ve temayı belirleme

7.1.1. B) Şahıs kadrosu / hayvanları ve temsil edecekleri insani özellikleri belirleme

8. FABL PLANI

8.1. 1 - Serim: Olayın türüne, çıkarılacak derse göre kişileştirilmiş hayvanlar ve çevre tanıtımının yapıldığı bölümdür. 2 - Düğüm: Olay o çevrede verilmek istenen derse göre gelişir. Kısa ve sık konuşmalar vardır. Hemen birkaç konuşma ile olay düğümlenir 3 - Çözüm: Olay beklenmedik bir sonuçla biter. Fablın en kısa bölümüdür. 4 - Öğüt: Ana fikir bu bölümde öğüt niteliğinde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi zaman sondadır. Kimi zaman da sonuç okuyucuya bırakılır.

9. MASAL/FABL YAZMA AŞAMALARI

9.1. HAZILIK

9.2. PLANLAA

9.3. TASLAK METİN OLUŞTURMA

9.4. METNİ DÜZELTME VE GELİŞTİRME

9.5. YAZILAN METNİ PAYLAŞMA

10. 2)PLANLAMA

10.1. Olay örgüsünü ve serim,düğüm,çözüm,dilek/ öğüt bölümlerini belirleme

11. 3)TASLAK METİN OLUŞTURMA

11.1. A)Plan doğrultusunda metin yazma

11.2. B)Hayali ve olağanüstü unsurları kullanma

12. 4)METNİ DÜZELTME VE GELİŞTİRME

12.1. A)metnin tutarlığını değerlendirme

12.2. C)Dilek/öğüt bölümlerini yazma

12.3. B) Anlatım bozukluluklarını değerlendirme

13. 5)YAZILAN METNİ PAYLAŞMA

14. DİNLEME TÜRLERİ

14.1. AKTİF DİNLEME

14.2. PASİF DİNLEME

14.3. NOT ALARAK DİNLEME

14.4. EMPATİ KURARAK DİNLEME

14.5. YARATICI DİNLEME

14.6. SEÇİCİ DİNLEME

14.7. ELEŞTİREL DİNLEME

15. EMPATİ KURARK DİNLEME

15.1. Empati kuran dinleyici, dünyayı konuşanın gördüğü gibi görür, olaylara onların bakışı açısından bakar, neler hissettiklerini anlar.

16. PASİF DİNLEME

16.1. Pasif dinlemede, dinleyici konuşulan ya da söylenen sözlere yüzeysel olarak yaklaşır, onların vermek istediği temel bilgi ve düşünceler üzerinde durmaz. Dinleyici, söylenen sözün gerçek anlamını ve vermek istediği özü veya mesajı yakalayamaz.

17. YARATICI DİNLEME

17.1. Soru sorma tekniğinin ağırlıklı olarak kullanıldığı bir dinleme türüdür. Sorulan sorularla, konulan konuyla ilgili yeni bilgilere ulaşmak, konuşmacının zihninde gizli kalmış bilgilerin gün ışığına çıkmasını sağlamak yönüyle etkin dinlemeden ayrılır.

18. ELEŞTİREL DİNLEME

18.1. Eleştirel dinleme, birinin söylediğini en iyi şekilde anlamak için onu nasıl dinlediğimizi gözlemleme biçimidir.

19. SEÇİCİ DİNLEME

19.1. Dinleyicinin, konuşanın söylediği sözlerden sadece kendi ilgilendikleri bölümleri duyarak diğer söylenenleri dinlememe biçiminde gerçekleşen bir dinleme türüdür.

20. NOT ALARAK DİNLEME

20.1. Dinleme sürecinde önceden belirlenen konu veya noktalarla ilgili notların alınması ile gerçekleşen dinleme türü “not alarak dinleme” kapsamında değerlendirilir. Böylece dinlenenlerin daha kolay anlaşılması veya hatırlanması sağlanır. Bu amaçla önceden hazırlanmış not defteri veya çalışma yaprakları kullanılabilir.

21. AKTİF DİNLEM