Μαθησιακές Δυσκολίες

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Μαθησιακές Δυσκολίες by Mind Map: Μαθησιακές Δυσκολίες

1. Δυσκολίες λόγου και ομιλίας

1.1. Δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού λόγου

1.2. Μπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων (άρθρωση)

1.3. Μπορεί να αφορούν την μετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση)

1.4. Μπορεί να αφορούν την κατανόηση των λεγόμενων του συνομιλητή

2. Δυσκολίες γραπτού λόγου

2.1. Προβλήματα στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου

2.2. Προβλήματα ορθογραφίας

2.3. Γενικότερα προβλήματα στην παραγωγή λόγου

2.4. Η περισσότερο γνωστή "δυσλεξία"

3. Δυσκολίες μαθηματικού λόγου

3.1. Δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και μαθηματικών συμβόλων

3.2. Δυσκολίες στην απομνημόνευση της προπαίδειας

3.3. Δυσκολίες στην κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών

3.4. Δυσκολίες στην επίλυση μαθηματικών εννοιών

4. Άλλες δυσκολίες

4.1. Τέτοιες είναι οι οπτικο-κινητικές διαταραχές

4.2. Δυσκολίες που επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της μάθησης αλλά δεν εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.