Структура курсу "Алгебра та геометрія"

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура курсу "Алгебра та геометрія" by Mind Map: Структура курсу "Алгебра та геометрія"

1. Іспит у другому семестрі

2. Алгебра

2.1. Матриці

2.1.1. Визначники

2.1.2. Операції

2.1.3. СЛАУ

2.1.4. Методи

2.2. Теорія чисел

2.3. Алгебраїчні структури

3. Перевірка знань

3.1. Аудиторна робота

3.1.1. Виступи у дошки

3.1.2. Виступи з місця

3.2. домашня робота

3.2.1. ДЗ

3.2.2. СР

3.3. КР

3.3.1. МКР

4. Геометрія

4.1. Вектори

4.2. Площина

4.2.1. метод координат

4.2.2. пряма

4.2.3. криві другого порядку

4.2.4. Основні типи задач

4.3. Простір

4.3.1. метод координат у просторі

4.3.2. прямі у просторі

4.3.3. площини у просторі

4.3.4. поверхні другого порядку

5. Залік у 1му семестрі

6. Презентація