ЗАЙМЕННИК

Ментальна карта "Займенник"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЗАЙМЕННИК by Mind Map: ЗАЙМЕННИК

1. Указує на предмети, ознаки або кількість, але не називає їх.

1.1. хто? що? який? котрий? чий? скільки?

1.2. Співвідносні з іменниками, прикметниками, числівниками

1.2.1. Синтаксична роль: підметом (вчора я ходив у школу; ми просто йшли; хтось зазирнув у вікно); означенням (зараз розповім про свої плани; ці дівчатка не з нашого класу); додатком (трохи заробив собі грошей; щось тебе не бачу); обставиною (всі зібралися коло вчителя; розуміння шукайте в собі); іменною частиною складного присудка (щось ти сьогодні ніякий).

1.3. Можуть мати ознаки роду, числа

1.4. Змінюються за відмінками

2. Розряди за значенням

2.1. Відносні

2.1.1. хто, що, який, чий, скільки, котрий

2.1.1.1. Уживаються тільки для поднання простих речень у складне

2.2. Особові

2.2.1. я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони

2.3. Зворотній

2.3.1. себе

2.4. Присвійні

2.4.1. мій, твій, наш, ваш; його, її, їхній, свій

2.5. Вказівні

2.5.1. цей, оцей, сей, той, стільки, такий, отакий

2.6. Питальні

2.6.1. хто? що? який? чий? скільки? котрий?

2.6.1.1. Уживаються тільки у питальних реченнях

2.7. Заперечні

2.7.1. ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий + жодний

2.8. Означальні

2.8.1. весь, всякий, сам, кожний, самий, інший

2.9. Неозначені

2.9.1. хто, що, який, чий, скільки, котрий додаємо одну из частей будь-, -небудь, казна-, хтозна-, аби-, де-, -сь