Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L'EDITORIAL by Mind Map: L'EDITORIAL

1. Funció

1.1. Permet expressar el punt de vista del mitjà de comunicació

1.1.1. No expressa l'opinó d'un autor, sinó el perer del mitjà.

1.1.2. En publicacions periodístiques, l'editorial tendeix a tenir un espiar fix a les primeres pàgines, sovint amb la indicació específica d'"Editorial" i emmarcat.

1.1.3. La tipologia textual fonamental és la del text argumentatiu ja que, ha de reflectir la ideologia del mitjà.

2. Objectiu

2.1. Formar opinions sobre un tema rellevant i convidar a la reflexió.

3. Tipus

3.1. Didàctics

3.1.1. Pretenen instruir i fins I tot, moire la voluntart del públic a l'acció.

3.2. Interpretatius

3.2.1. Presenten conclusions no definitives.

3.3. Objectius o interpretatius

3.3.1. Exposen dades comprobavles.

4. Estructura

4.1. Títol

4.1.1. L’objectiu principal és motivar a la lectura, ha de ser un títol suggeridor.

4.2. Introducció

4.2.1. Exposició de fets d’actualitat i presentació de la tesi (opinió) que s’hi defensarà.

4.3. Desenvolupament

4.3.1. L'argumentació amb l’exposició de les raons justificants de la tesi que es defensa.

4.4. Conclusió

4.4.1. La valoració final on es sintetitza la idea central i s’evidencia la interpretació de l’editorialista.

5. Característiques lingüístiques

5.1. Registre estàndard

5.1.1. Però amb mots o locucions cultes i especialitzades.

5.2. Ús de la primera persona del plural

5.2.1. Per a la formulació de les idees.

5.3. Citacions i comentaris de personalitats rellevants

5.4. Connectors

5.4.1. D'ordre, causals, consecutius, finals,...

5.5. Fórmules lèxiques

5.5.1. Per a intensificar els raonments (evidentment, clarament, tothom sap,...).

5.6. Oracions subordinades, causals, finals I consecutives

5.7. Recursos retòrics

5.7.1. La ironia, la metàfora o el joc de mots.