USTROJSTVO VLASTI U RH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
USTROJSTVO VLASTI U RH by Mind Map: USTROJSTVO VLASTI U RH

1. SUDBENA VLAST

1.1. judikativa

1.2. nepristrano ostvarivanje zaštite prava građana

1.3. samostalna i neovisna

1.4. USTAV

1.5. zadaća

1.5.1. primjena zakona

1.5.2. izriče kazne

1.5.3. štiti slobode i prava

1.6. SUDOVI

1.6.1. REDOVNI

1.6.1.1. općinski

1.6.1.2. županijski

1.6.1.3. Vrhovni sud

1.6.1.4. odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom

1.6.2. SPECIJALIZIRANI

1.6.2.1. trgovački

1.6.2.2. prekršajni

1.6.2.3. upravni

1.7. zadaće

1.7.1. nadzire ustavnost i zakonitost

1.8. USTAVNI SUD

1.8.1. sud posebne vrste

1.9. NAČELA SUBDENE VLASTI

1.9.1. neovisnost

1.9.2. višestupnjevitost

1.9.3. javnost

1.9.4. usmenost

1.10. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

1.10.1. postupa protiv počinitelja kaznenih djela te zaštiti imovine

1.10.2. samostalno i neovisno državno tijelo

1.10.3. USTROJ

1.10.3.1. općinsko državno odvjetništvo

1.10.3.1.1. 1. ili više općinskih sudova

1.10.3.2. županijsko državno odvjetništvo

1.10.3.2.1. područje županijskog (trgovačkog) suda

1.11. zakonitost

1.12. ODVJETNICI

1.12.1. diplomirani pravnik

1.12.2. registriran pri odvjetničkoj komori

1.12.2.1. pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa

1.12.3. zadaće

1.12.3.1. davati pravne savjete

1.12.3.2. sastavljati isprave

1.12.3.2.1. ugovore, oporuke

1.12.3.3. sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe

2. ZAKONODAVNA VLAST

2.1. legislativa

2.2. NORME

2.2.1. opće

2.2.1.1. odnose se na razrede činjeničnih stanja

2.2.2. apstrakne

2.2.2.1. uređuju činjenična stanja za buduće vrijeme

2.3. ograničena USTAVOM

2.4. povjerena predstavničkom tijelu

2.4.1. PARLAMENT

2.4.1.1. zakonodavni organ

2.5. povjerena vladi i predsjedniku

2.6. SABOR

2.6.1. ZASTUPNIČKI DOM

2.6.2. državno tijelo

2.6.3. SABORSKI ZASTUPNICI

2.6.3.1. biraju se na izborima

2.6.3.2. imaju MANDAT

2.6.3.2.1. 4.g

2.6.3.3. ZASTUPNIČKI IMUNITET

2.6.4. kad su ovlašćeni te o uredbi sa zakonskom snagom

3. IZVRŠNA VLAST I UPRAVA

3.1. ostvaruje se kroz provođenje ustavnih i zakonskih normi

3.2. primijenjuje pravne norme te provodi nazdor nad primjenom istih

3.3. pripada joj sve što ne pripada zakonodavnoj i sudbenoj vlasti

3.4. pretpostavlja pravne norme koje treba primjenjivati/izdržavati

3.5. ima najveću moć u državi

3.6. dvije razine

3.6.1. VIŠA

3.6.1.1. povjerena vladi i predsjedniku

3.6.2. NIŽA

3.6.2.1. povjerena je TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

3.6.2.1.1. ministarstvo

3.6.2.1.2. ravnateljstva

3.6.2.1.3. državne agencije

3.6.2.1.4. državne upravne organizacije

3.6.2.1.5. uredi državne uprave _na razini županija

3.7. obuhvaća i mnogobrojne i raznorodne djelatnosti

3.7.1. uporaba sile

3.7.2. ubiranje poreza

3.7.3. trošenje javnog novca

3.7.4. međunarodne odnose

3.8. važan položaj zauzima VLADA

3.8.1. obavlja izvršnu vlast u skladu s USTAVOM I ZAKONOM

3.8.2. čine ju

3.8.2.1. predsjednik (premijer)

3.8.2.2. jedan ili više potpredsjednika

3.8.2.3. ministri

3.8.3. formiranje VLADE

3.8.3.1. parlamentarna vlada

3.8.3.1.1. državni poglavar obnaša ulogu neutralne vlasti

3.8.3.2. predsjednička vlada

3.8.3.2.1. državni poglavar obnaša i ulogu šefa izvršne vlasti

3.8.3.3. polupredsjednički sustav

3.8.3.3.1. šef države samostalno postavlja premijere i ministre uz potvrdu parlamenta

3.8.4. donosi važne odluke na zatvorenom djelu sjednice

3.8.5. UŽI KABINET VLADE

3.8.5.1. čine ga predsjednik i potpredsjednik Vlade

3.8.5.2. na sjednicu se pozivaju ministri onih resorsa iz čijeg su djelokruga pitanja o kojima se raspravlja

3.8.6. DJELOKRUG VLADE RH

3.8.6.1. predlaže zakone i druge akte HS

3.8.6.2. predlaže državni proračun

3.8.6.3. provodi zakone

3.8.6.4. donosi uredbe za izvršenje zakona

3.8.6.5. vodi vanjsku i uunutranju politiku

3.9. PREDSJEDNIK

3.9.1. predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu

3.9.2. bira se na PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA

3.9.3. ima MANDAT

3.9.3.1. 5.g

3.9.4. ovlasti

3.9.4.1. raspisuje izbore

3.9.4.2. vrhovni je zapovjednik Oružanih snaga RH

3.9.4.3. povjerava mandat za sastavljanje Vlade