Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Shopee by Mind Map: Shopee

1. Có hashtag chung của shop

2. View

2.1. Seo Tự nhiên

2.1.1. SHOP

2.1.1.1. Tên

2.1.1.1.1. Brand

2.1.1.1.2. Dễ nhớ

2.1.1.1.3. Chứa KW chính

2.1.1.2. Đầy đủ thông tin liên hệ

2.1.1.3. Vị trí đặt ở tỉnh thành lớn

2.1.1.3.1. Đến lúc chuẩn bị đơn thì đổi lại vị trí rồi xác nhận

2.1.1.4. > 20 sp

2.1.1.5. Cùng ngành hàng

2.1.2. PRODUCT

2.1.2.1. Tiêu đề

2.1.2.1.1. Mã giảm giá

2.1.2.1.2. KW chính

2.1.2.1.3. Brand

2.1.2.1.4. Đặc tính sp : Dành cho ai, Thuộc tính...

2.1.2.2. Hình ảnh

2.1.2.2.1. Khung viền

2.1.2.2.2. Đưa ra ưu đãi : Freeship , tặng quà ...

2.1.2.2.3. Video : Dùng đt để up

2.1.2.2.4. Ảnh thật sp

2.1.2.2.5. Ảnh đảm bảo uy tín : Tem, mác, Bảo hành, Giấy chứng nhận

2.1.2.2.6. Nên dùng nền trắng hoặc xám nhạt 720x720

2.1.2.3. Mô tả

2.1.2.3.1. Chi tiết sp

2.1.2.3.2. Từ khóa dài đầu tiên đoạn mô tả

2.1.2.3.3. Đủ 18 hashtag : https://www.all-hashtag.com/

2.1.2.4. View

2.1.2.4.1. Bơm view

2.1.2.4.2. Traffic ngoài

2.1.2.5. Review

2.1.2.5.1. Xin khách

2.1.2.5.2. Bơm đánh giá

2.1.2.6. Giá

2.1.2.6.1. X2 rồi giảm giá

2.2. Shopee Ads

2.2.1. CTR ~ 5%

2.2.2. Tối ưu vị trí hiển thị top 5-10 . KHÔNG top <5 vì chi phí cao

2.2.3. KW

2.2.3.1. KW chính xác, mở rộng, KW phụ

2.2.3.2. Lấy data từ Adw, https://keywordtool.io/

2.3. Chương Trình Khuyến Mãi

2.3.1. Flash Sale

2.3.2. Mã giảm giá

2.3.3. Combo khuyến mãi

2.3.4. Top sp bán chạy

2.3.5. Mua kèm deal sốc

2.3.6. Freeship của Shopee

3. Conversation

3.1. Like

3.1.1. https://autoshopee.com/

3.2. Follow

3.2.1. https://autoshopee.com/

3.3. Review

3.3.1. Dịch vụ đơn ảo

3.4. Tỉ lệ trả lời

3.4.1. Cài đặt các câu trả lời tự động

3.5. Tỉ lệ hủy đơn

3.5.1. Quản lý kho hàng dùng Nhanh.vn

3.6. Thời gian chuẩn bị

3.6.1. 1 ngày

3.7. Số lượng đã bán

3.7.1. Dịch vụ đơn ảo