ZAMİRLER

Bu ödevi Helin Asan 2019235033 ve Zeynep Beyaztaş 2019235037 tarafından zamirler konusu öğretilmek için hazırlanmıştır.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZAMİRLER by Mind Map: ZAMİRLER

1. İzmir'in iklimi bir ad tamlamasıdır. Tamlananı "iklimi"dir. İlgi zamiri Ankara'nın ikliminin yerini tutar. Yani Ankara'nınki olur.

2. İlgi zamiri Ankara'nın ikliminin yerini tutar.

3. ''İzmir'in iklimi Ankara'nınkine benzemez.''

4. Ad tamlamalarındaki tamlamanın yerini tutar.

5. İlgi Zamiri

6. bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar

7. Belgisiz Zamirdir

7.1. Yerini tuttuğu adı açıkça belirtmiyorsa

7.2. hepsi, birkaçı, birçoğu, kimi, kimse, başkası...

8. Soru Zamiridir

8.1. Adların yerini soru sorarak tutuyorsa

8.2. kim, ne, hangi, kaç, nereye, nereden

9. İşaret Zamiridir

9.1. Adları işaret yoluyla gösterip onların yerini tutuyorsa

10. Dönüşlülük Zamiridir

10.1. Kişi zamirlerinin pekiştirir

10.2. kendi

11. Kişi Zamiridir

11.1. Kişi isimlerinin yerine kullanılıyorsa

11.2. ben, sen, o, biz, siz, onlar

12. Ek halindeki zamirler

13. Sözcük halindeki zamirler

14. isimlerin yerini tutan sözcük ya da eklerdir.